Maansteenpad - start opvang (2022-300)

Eerder hebben wij u al geïnformeerd over de tijdelijke opvang van Alleenstaande Minderjarige Asielzoekers. Vanaf 2 januari 2023 start de opvang van 12 jongeren (vanaf 15 jaar en ouder) aan de locatie Maansteenpad, voor een periode van zes maanden. In deze brief leest u hier meer over.

Open gesprek over de tijdelijke noodopvanglocatie gevoerd

Op woensdag 9 november gingen burgemeester Henri Lenferink en wethouder Julius Terpstra met omwonenden van het Maansteenpad in gesprek. Tijdens de avond ging burgemeester Lenferink dieper in op het landelijke tekort aan goede opvangplekken. Wethouder Terpstra van Wonen, Bouwen en Welzijn vertelde vervolgens over de specifieke locatie Maansteenpad. Hierop stelden aanwezigen een aantal vragen aan beide gemeentebestuurders.

Waarom hebben we gekozen voor Maansteenpad?

Tot september 2022 is de locatie Maansteenpad gebruikt voor de opvang van dak- en thuislozen afkomstig uit de Nieuwe Energie. Het ging om een tijdelijke maatregel. De locatie Maansteenpad heeft slaapvertrekken, een keuken, douches en woonkamers. Het pand staat nu leeg, terwijl er kinderen en jongeren onder erbarmelijke omstandigheden verblijven in Ter Apel. Daarom heeft het gemeentebestuur gekozen om deze locatie tijdelijk in te zetten voor crisis noodopvang van vluchtelingen. Voor deze tijdelijke opvang van zes maanden zijn relatief weinig aanpassingen aan het gebouw nodig.

Wie is verantwoordelijk voor de kinderen en jongeren?

Voogdijorganisatie Nidos heeft het voogdijschap over de jongeren. TMC is de organisatie die op het Maansteenpad gaat zorgen voor de opvang en begeleiding van de jongeren 24 uur per dag. Op deze locatie worden jongeren (vanaf 15 jaar en ouder) opgevangen. Zij hebben al een asielstatus of zijn nog in afwachting van hun asielprocedure. Deze asielprocedure doorlopen ze vervolgens in de opvang in afwachting van een beslissing of zij een status krijgen.

Wat gebeurt er over een half jaar met de locatie Maansteenpad?

Tijdens de opvang van alleenstaande minderjarige jongeren onderzoekt de Gemeente Leiden welke functie het pand in de toekomst krijgt.

Meer informatie

Op www.leiden.nl/gemeente vindt u meer algemene informatie over de opvang van vluchtelingen, statushouders en asielzoekers. Wij zijn bereikbaar via telefoonnummer 14 071, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur).

Met vriendelijke groet,

Bart van der Kamp  
Projectmanager