Louis Armstronglaan - vragen over gebruik speelplaats (2021-169)

De speelplek bij u in de straat is aan renovatie toe. De gemeente Leiden wil graag investeren in plekken die nu en in de toekomst goed en veel gebruikt (gaan) worden.

Verzoek

Wij willen graag weten of uw (klein)kinderen de speelplek veel gebruiken of meer willen gaan gebruiken. Ook inventariseren wij hoe deze speelplek na renovatie beter aansluit bij de speelwensen van uw (klein)kinderen.

Hoe werkt het?

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Stuur dan uiterlijk woensdag 23 juni een email naar T.den.Dulk@leiden.nl met uw ideeën. Let op: wij nemen reacties alleen mee als deze betrekking hebben op de wensen voor de speeltoestellen. Opmerkingen over andere zaken, bijv. over hangjeugd, overlast van bomen/groen en straatvuil horen niet bij onze taken. Deze meldingen kunt u doen via onze website www.gemeente.leiden.nl/melding.

Vervolg

Op basis van uw reacties en ideeën beslissen we hoe we de speelplek gaan opknappen. U ontvangt hierover bericht, waarin we vermelden welke wensen we meenemen in het plan.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer