Louis Armstronglaan 3 - resultaat inspraak en plan (2021-279)

Op donderdag 17 juni 2021 stuurden wij u een brief over het opknappen van de speelplek bij u in de buurt. Het is brief met kenmerk 2021-169, terug te lezen op www.leiden.nl/bewonersbrieven. Hierop hebben wij diverse reacties ontvangen.

Inspraak

Als eerste willen wij jullie allemaal hartelijk bedanken voor de inbreng. Over de speelplek zijn in totaal 5 ideeen binnengekomen. Aan de hand van deze ideeen heeft het bedrijf Griekspoor een plan opgesteld. Dit kunt u zien aan de achterzijde van deze brief. Hieronder geven wij u een reactie naar aanleiding van de binnengekomen vragen en opmerkingen:

  • Waarom wordt deze speelplek opgeknapt?

Gemiddelde levensduur van de toestellen was meer dan 14,5 jaar. Op basis van deze berekening wordt vastgesteld om de speelplek weer eens op te pakken.

  •  Wordt er nog wat aangepast in de groenvoorziening van het gebied?

Nee. Bij de groenvoorziening is wel aangegeven, of ze de achterzijde aan de Louis Armstronglaan 11 willen snoeien. 

  • .Kan de evenwichtsbalk weggehaald worden?

Nee. In het kader van duurzaamheid willen wij zoveel mogelijk toestellen hergebruiken. Dit toestel is technisch gezien in orde en op basis daarvan willen wij geen extra kosten als restafval aanmaken door deze weg te halen.

  •  Kan de speelplek een bepaald thema krijgen?

Nee. Bij de beoordeling van een nieuwe speelplek wordt vooral gekeken naar het aantal speelfuncties dat de speelplek biedt. Zo kan het kind zich als beste ontwikkelen en heeft het de meeste uitdagingen. Uit ervaring weten wij ook dat het voor het kind niet uitmaakt, of de speelplek een thema heeft.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Uitvoering

In week 48 wordt het plan uitgevoerd.

 

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer