Lorentzkade - Inzameling restafval minicontainers stopt (2023-041)

We hebben u op 16 februari een brief verstuurd over het stoppen van de inzameling van restafval via minicontainers. In deze brief staat dat de minicontainers op maandag 10 maart worden opgehaald. Deze informatie is helaas niet juist. Excuus hiervoor.

De juiste dag waarop uw minicontainer wordt opgehaald is vrijdag 10 maart 2023. Wilt u de minicontainers rond 7.00 uur buiten zetten. Dan worden de containers geleegd en opgehaald.

Informatie

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Op www.leiden.nl/ondergronds vindt meer informatie over ondergrondse containers in uw wijk. Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

A. Erkoca
Afdeling Stedelijk Beheer