Lorentzhof - uitnodiging informatieavond Fase 2 (2023-069)

De gemeente en projectontwikkelaar VORM willen u, als omwonende, graag informeren over de nieuwe ontwikkeling van het project “Lorentzhof fase 2” in de Professoren- en Burgemeesterswijk. De gemeente wil op de plek van het schoolgebouw en de naastgelegen gymzaal aan de Lammenschansweg 4 en 6 woningen realiseren. Met onder meer seniorenwoningen stimuleren we de woondoorstroming in deze wijk.

Op dit moment worden op deze locatie vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Vanaf begin 2025 starten we met de sloop van de bestaande panden. Ontwikkelaar VORM uit Rotterdam zal het project ontwikkelen.

Doelgroepen

Op de gemeentelijke website is het beleidsakkoord 2022-2026 (pdf, 6,38 mb) “Samen leven in Leiden” te vinden. Hierin wordt de wens van dit college om te bouwen naar behoefte voor verschil­lende doelgroepen in de stad uiteengezet. Zo wil de gemeente aan de slag met innovatieve woonvormen voor starters, statushouders, ouderen en gezinnen. In de Lorentzhof fase 2 zullen seniorenwoningen, sociale huurwoningen en eengezinswoningen gerealiseerd gaan worden.

Wat gaat er gebeuren?

Samen met ontwikkelaar VORM vertelt de gemeente u graag meer over de plannen die tot nu toe zijn gemaakt. Ook geven wij u de mogelijkheid tot het stellen van vragen en het inbrengen van wensen en ideeën.  

Graag nodigen wij u dan ook uit voor een informele informatiebijeenkomst.

  • Wat:                   informatiebijeenkomst over herontwikkeling Lorentzhof fase 2
  • Waar:                 LLokaal, mboRijnland, Bètaplein 18
  • Wanneer:           donderdag 30 maart 19.30 – 21.30 uur

Programma

  • 19.45u-20.00u   Inloop.
  • 20.00u               Welkom door wethouder Julius Terpstra en toelichting door stedenbouwkundige gemeente Leiden en ontwikkelaar VORM .
  • 20.30u               Gelegenheid tot stellen van vragen en inbrengen wensen en ideeën.
  • 21.00u-21.30u   Afronding en einde avond.

Doe mee

Bent u niet in de gelegenheid om aanwezig te zijn bij deze bijeenkomst, dan kunt op doemee.leiden.nl/lorentzhof de gedeelde informatie terugvinden. Ook kunt u hier reageren op de plannen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00 tot 17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact en vermeld daarbij “Lorentzhof fase 2” of het kenmerk van deze brief.

We hopen u te mogen verwelkomen op deze informatieavond.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Hoogewerf
Projectmanager