Lorentzhof - informatieavond fase 2 (2023-203)

De gemeente en projectontwikkelaar VORM willen u, als omwonende, graag weer informeren over de laatste ontwikkelingen van het project “Lorentzhof fase 2” in de Professoren- en Burgemeesterswijk. De gemeente wil op de plek van het schoolgebouw en de naastgelegen gymzaal aan de Lammenschansweg 4 en 6 woningen realiseren. Met onder meer seniorenwoningen stimuleren we de woondoorstroming in deze wijk.

Op dit moment worden op deze locatie vluchtelingen uit Oekraïne opgevangen. Vanaf begin 2025 starten we met de sloop van de bestaande panden. Ontwikkelaar VORM uit Rotterdam zal het project ontwikkelen. Voor meer informatie over VORM verwijzen we door naar hun website

Doelgroepen

Op de gemeentelijke website is het beleidsakkoord 2022-2026 (pdf, 6,38 mb) “Samen leven in Leiden” te vinden. Hierin wordt de wens van dit college om te bouwen naar behoefte voor verschil­lende doelgroepen in de stad uiteengezet. Zo wil de gemeente aan de slag met innovatieve woonvormen voor starters, statushouders, ouderen en gezinnen. In de Lorentzhof fase 2 zullen seniorenwoningen, sociale huurwoningen en eengezinswoningen gerealiseerd gaan worden.

Informatieavond

Ontwikkelaar VORM zal meer vertellen over de plannen die tot nu toe zijn gemaakt en het voorlopig ontwerp presenteren. Er zal voldoende gelegenheid zijn om vragen te stellen.  

Graag nodigen wij u dan ook uit voor deze informele informatiebijeenkomst.

  • Wat: informatiebijeenkomst over herontwikkeling Lorentzhof fase 2
  • Waar: LLokaal, mboRijnland, Bètaplein 18
  • Wanneer: dinsdag 5 september 19.30 – 21.30 uur

Programma

  • 19.30u Welkom door projectmanager gemeente Leiden
  • 19.40u Presentatie door ontwikkelaar VORM
  • 20.30u Gelegenheid tot stellen van vragen
  • 21.00u-21.30u Afronding en einde avond

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het contactformulier en vermeld daarbij “Lorentzhof fase 2” of het kenmerk van deze brief.

We hopen u te mogen verwelkomen op deze informatieavond.

Met vriendelijke groet,

Sjoerd Hoogewerf
Projectmanager