Lopsenstraat - resultaat inspraak en plan speelplek (2021-305)

Op 17 juni 2021 stuurden wij u een brief over het opknappen van de speelplek bij u in de buurt. Hierop hebben wij diverse reacties ontvangen.

Inspraak

Als eerste willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de inbreng. Over de speelplek zijn in totaal negen opmerkingen binnengekomen en zelfs een volledig uitgetekend ontwerp door de buurt. Aan de hand van deze ideeën heeft het bedrijf Boerplay een plan opgesteld. Hieronder geven wij u een korte samenvatting naar aanleiding van de binnengekomen vragen en opmerkingen:

  • We hergebruiken bestaande dubbele schommel, het duikelrek en de voetbaldoeltjes.
  • Naar wens van de bewoners voegen we een kabelbaan, glijbaan, vogelnestschommel en calisthenics toestel toe.
  • Wij maken alleen gebruik van toestellen die zijn gemaakt van gecoat staal of gecoat aluminium. Deze zijn vandalismebestendig.
  • De aannemer hergebruikt het aanwezige schors, en maakt het schoon.
  • We maken het kunstgras schoon onder de schommel.
  • De nieuw toegevoegde vogelnestschommel plaatsen we direct op het gras.
  • De vrijstaande Mini-Play glijbaan verwijderen we en deze, gezien de goede conditie, in een ander project hergebruiken.
  • Ditzelfde geldt voor het enterrek, omdat we hier de RVS entergrepen van kunnen hergebruiken. De rest van het enterrek en de klimpiramide verwijderen we en voeren we zodanig af dat de materialen weer gerecycled kunnen worden.

Vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Uitvoering

In week 10/11 van 2022 wordt het plan uitgevoerd. Te zijner tijd ontvangt u een brief met de exacte datum.

 

Met vriendelijke groet,

 

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer