Lopsenstraat - opknappen speelplek (2021-160)

De speelplek bij u in de straat is aan een opknapbeurt toe. De gemeente Leiden wil graag investeren in plekken die nu en in de toekomst goed en veel gebruikt (gaan) worden.

Daarom vragen wij u om uw ideeën aan ons door te geven.

Vragen

Wij willen graag weten of uw (klein)kinderen de speelplek veel gebruiken of meer willen gaan gebruiken. Ook willen wij vragen of er interesse is in de aanleg van een kabelbaan op deze locatie en of het sportveldje van gras mag zijn.

Hoe werkt het?

Wilt u meewerken aan dit onderzoek? Stuur dan uiterlijk maandag 5 juli 2021 uw reactie naar T.den.Dulk@leiden.nl met uw ideeën. Let op: wij nemen reacties alleen mee als deze betrekking hebben op de wensen voor de speelplek. Opmerkingen over andere zaken, bijv. over hangjeugd, overlast van bomen/groen en straatvuil horen niet bij onze taken. Deze meldingen kunt u doen via onze website www.gemeente.leiden.nl/melding.

Vervolg

Op basis van uw reacties en ideeën beslissen we hoe we de speelplek gaan opknappen. U ontvangt hierover bericht, waarin we vermelden welke wensen we meenemen in het plan.

Vragen?

Heeft u verder nog vragen of opmerkingen? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Ton den Dulk
Projectcoördinator Water en Spelen
Cluster Beheer