Lodewijk van Deijsselstraat - milieukundig bodemonderzoek

Op dinsdag 30 en en woensdag 31 juli voert Milieuadviesbureau ATKB een milieukundig bodemonderzoek uit in de Lodewijk van Deijsselstraat.

Dit in verband met de werkzaamheden aan de riolering en in de straat, waarover u in maart van dit jaar een brief heeft ontvangen. U kunt deze brief en meer informatie terugvinden op www.leiden.nl/rioleringzuidwest.

Milieukundig bodemonderzoek

Bij het bodemonderzoek wordt bekeken welke soorten grond (bijv. zand, klei, veen) in de ondergrond aanwezig zijn en of er in vroeger jaren misschien puin is gestort voor de fundering van de straat. In puin kan zich namelijk eventueel asbest bevinden.

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk?

Met een minigraver worden in totaal 10 sleuven gegraven van 0,5 meter bij 2,0 meter tot circa 1,0 meter diep. De uitgegraven grond wordt ter plaatse geïnspecteerd, en van een deel van de grond worden grondmondsters genomen. De (overige) ontgraven grond wordt terugplaatst en de verharding wordt weer hersteld.

Uitvoering, verkeer en parkeren

De uitvoering vindt plaats op dinsdag 30 en woensdag 31 juli tussen 8.00 en 16.00 uur.

Omdat steeds aan één zijde van de straat wordt gewerkt, kan het verkeer langs het werk rijden. Waar gegraven wordt zijn er de parkeerplaatsen niet beschikbaar.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) en vraag naar de heer C.A. Brunt van team Stadsingenieurs of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

C.A. Brunt, projectcoördinator
Team Stadsingenieurs