L.K.V. Sporting Trigon - Werkzaamheden en verkenning optimaliseren terrein (2023-012)

De gemeente Leiden wil haar buitenruimte optimaal benutten en doet dat met een goede indeling van wonen, verblijven, verplaatsen, ondernemen én ontspannen. Bij de velden van korfbalvereniging Sporting Trigon heeft zich een kans voorgedaan die ervoor kan zorgen dat er voor vier partijen in deze wijk meer ruimte en kwaliteit ontstaat. Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden aan het kunstgrasveld en de verkenning naar het optimaliseren van het terrein van L.K.V. Sporting Trigon.

Werkzaamheden

Deze zomer starten de werkzaamheden voor de vervanging van de toplaag van de kunstgrasvelden van korfbalvereniging Sporting Trigon.  Deze velden zijn aan het einde van hun levensduur. Voor deze werkzaamheden moet de aannemer met groot materieel bij de velden komen. Een aantal hekken wordt daarom tijdelijk verwijderd. Vooruitlopend op de werkzaamheden is led-sportveldverlichting aangebracht. Het heeft enige tijd geduurd voordat de verlichting kon worden ingesteld. Dit is inmiddels afgerond. De werkzaamheden aan de kunstgrasvelden duren deze zomer ongeveer 5 á 6 weken.

Verkenning optimaliseren gebruik terrein

Naar aanleiding van de werkzaamheden van het vervangen van de kunstgrasvelden zijn  gesprekken gestart tussen het Zoete Land, hockeyclub Roomburg, korfbalvereniging Sporting Trigon en BSO ’t Kasteel. Deze verkennende gesprekken gaan over een mogelijke andere, optimalere, indeling van het terrein. Hierbij wordt gekeken naar de combinatie van een officieel wedstrijdveld voor hockey, uitbreiding van de stadstuinderij, het verder optimaliseren van het gebruik van de sportvelden voor de korfbalvereniging en van faciliteiten voor de buitenschoolse opvang. De partijen willen onderzoeken of de verschillende wensen gecombineerd en versterkt kunnen worden. De gemeente is enthousiast over deze kans voor een andere indeling en biedt alle partijen de ruimte om dit met elkaar, en de omgeving verder uit te werken. De gemeente vervult hierbij daarom een faciliterende rol. Partijen nemen hiervoor ongeveer twee maanden de tijd. 

Op de uitkomsten kan de gemeente uiteraard niet vooruitlopen, maar een van de mogelijkheden is dat partijen een schets/voorstel maken van een toekomstige inrichting waar zij allen achter staan. In dat geval presenteren zij het schetsplan vervolgens aan omwonenden en overige belangstellenden. Als het zover komt, ontvangt u te zijner tijd een uitnodiging voor deze bijeenkomst.

Vervolg

Wat de uitkomst van de verkennende gesprekken ook is, u ontvangt daarover na afloop van de gesprekken nadere informatie.

Meer informatie

Heeft u vragen over de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met m.ouwersloot@leiden.nl. Heeft u vragen over de verkenning naar de optimalisatie van het terrein, dan kunt u contact opnemen met j.van.haastrecht@leiden.nl.

Voor algemene vragen neem contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jet van Haastrecht
Procesmanager Projectbureau