Lingestraat - opknappen speelplek (2020-206)

De gemeente gaat de speelplek op de hoek van de Lekstraat en de Lingestraat opknappen. Het bedrijf Gebr. Griekspoor B.V. is verantwoordelijk voor de uitvoering. Hierbij informeren wij u over de werkzaamheden.

Werkzaamheden

Alle houten toestellen en de ondergronden worden gereinigd. De aangetaste onderdelen van het grote klimtoestel en de schommel worden vervangen. Het speelhuisje wordt gerepareerd.

De spinner, wip en duikelrek worden vervangen door een spinner, veerwip en duikelrek. Verder wordt er een klimboom toegevoegd.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in de week van 2 juni. In verband met onvoorziene (weers)omstandigheden kunnen de werkzaamheden uitlopen. Wij vragen hier uw begrip voor.

Omgeving

Het werkterrein kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?
Het is mogelijk dat er enige overlast ontstaat. Mocht u te veel hinder ondervinden kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) en vraag naar dhr. R. van der Steen.

Meer informatie

Heeftf u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Annabel van de Sande
Projectvoorbereider Groen en Spelen
Cluster Beheer