Levendaal -werkzaamheden restafvalcontainer (2020-021)

Met deze brief informeren wij u over het plaatsen van ondergrondse containers op het Levendaal ter hoogte van huisnummer 41.

Aanleiding

Voor de inzameling van restafval zijn in Leiden op veel locaties ondergrondse containers. Met de uitvoering van de eerdere herinrichting van het Levendaal en kruispunt was het nog niet mogelijk ondergrondse containers te plaatsen. Hoewel het nog niet geheel zeker is of er nu voldoende ruimte in de ondergrond aanwezig is voor deze containers willen we toch de grond ontgraven en zo mogelijk de containers direct plaatsen. Het spreekt voor zich dat de uitstraling van de openbare ruimte hiermee verbetert. Wanneer we de containers kunnen plaatsen komt de tijdelijke bovengrondse container aan de zijde van de Hoogvliet te vervallen.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk en het plaatsen van een betonnen bak in de bodem. Er wordt gebruikgemaakt van bronbemaling om de ontgraving vrij te houden van grondwater. Deze bronbemaling draait 24 uur per dag en is voorzien van een stille pomp. Het kan echter zijn dat de pomp licht hoorbaar is gedurende de nacht. Het is mogelijk dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren of laden en lossen. Wij vragen u om begrip en uw medewerking.

Planning

De werkzaamheden zijn gepland op dinsdag 21 januari t/m woensdag 22 januari. 

Omgeving

Ik wil u erop wijzen dat het werkterrein een gevaarlijke plek kan zijn voor kinderen. Ik verzoek u hier rekening mee te houden en (uw) kinderen hierop attent te maken.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

R.D. Jansen
Omgevingsmanager Garenmarkt