Levendaal - planten laatste 5 bomen (2022-255)

Op het Levendaal tussen de Korevaarstraat en de Geregracht ontbreken nog de laatste 5 straatbomen. Straatbomen zijn belangrijk voor een levendige uitstraling van de openbare ruimte, zorgen voor schaduw in periodes van hitte en zijn goed voor de biodiversiteit in onze stad. Afgelopen voorjaar zijn er 10 bomen geplant. Nu worden de voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd om ook de laatste 5 bomen, lindes, te kunnen planten.

Wat gaat er gebeuren?

Liander is deze week begonnen met het verleggen van een gasleiding die in de weg ligt. Half november wordt de lantaarnpaal op de hoek van het Levendaal en de Oranjeboomstraat verplaatst.

Van maandag 16 tot en met vrijdag 27 januari 2023 gaan we aan de slag met het maken van de groeiplaatsen voor de bomen en worden de bomen geplant, als het weer het toelaat. Als het veel regent, wachten we droger weer af.

Hinder

Straatbomen hebben ondergronds veel ruimte nodig om te kunnen groeien. Daarom wordt tijdens de werkzaamheden in januari eerst een flink stuk van het straatwerk van de stoepen en parkeervakken opgebroken.

Bussen en autoverkeer kunnen langs de werkzaamheden rijden. Per fase wordt een rijbaan afgezet. Er worden verkeersregelaars ingezet om het verkeer te begeleiden. Voor voetgangers en fietsers wordt per fase een omleiding ingesteld. Woningen, winkels en nooduitgangen blijven op elk moment bereikbaar.

Het afzetten van een rijbaan gebeurt alleen tijdens werktijden. Op die momenten zijn ook de verkeerslichten op de kruising Levendaal/Sint Jorissteeg buiten gebruik en wordt het verkeer geregeld door verkeersregelaars. Buiten de werktijden is de situatie voor auto en bus niet anders dan normaal.

Per fase worden parkeerverboden ingesteld voor de werkvakken. Deze worden 2 weken van tevoren al geplaatst. Voor het mindervalideparkeervak wordt tijdens de werkzaamheden een andere plek locatie aangeboden.

Werktijden

De werkzaamheden aan de groeiplaatsen en het planten van de bomen worden uitgevoerd door de Nationale Bomenbank. Een bekende naam in de bomenwereld. Zij hebben veel ervaring met het aanplanten en verzorgen van bomen in onze stad. De werktijden zijn maandag tot en met vrijdag van 07:00 uur tot 17:00 uur. De werkzaamheden zullen enige (geluids-)overlast geven in de wijk. Hiervoor vragen we uw begrip.

Meer informatie

Hebt u vragen over deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Als u vragen of klachten heeft over de uitvoering van de werkzaamheden, dan kunt u contact opnemen met de toezichthouder van de werkzaamheden, de heer Willem Strik, via w.strik@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan

Technisch projectleider