Levendaal - asfalteren fietspaden (2023-190)

We informeren u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden op het Levendaal. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Dit gaan we doen

De bovenste laag asfalt van het fietspad op het Levendaal is versleten en aan vervanging toe. Voordat we het nieuwe asfalt plaatsen, gaan we het oude asfalt verwijderen.

Start werkzaamheden

Omdat het Levendaal erg druk is, werken we zoveel mogelijk overdag buiten de spitsperiode van 9:00 uur tot 16:00 uur. De werkzaamheden starten op maandag 21 augustus. Op deze dag starten we wel om 07:00 uur. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met woensdag 23 augustus.

De werkzaamheden worden verdeeld over 3 dagen:

  • Maandag 21 augustus 2023, verwijderen asfaltverharding noord- en zuidzijde.
  • Dinsdag 22 augustus 2023, verwijderen asfaltverharding zuidzijde en asfalteren noordzijde.
  • Woensdag 23 augustus 2023, asfalteren zuidzijde.

Door het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Het fietspad van het Levendaal tussen de 4e Binnenvestgracht en Nieuwebrugsteeg is tijdens de werkzaamheden afgesloten. De fietsomleiding wordt met borden aangegeven. Ook worden er verkeersregelaars ingezet om het verkeer in goede banen te leiden. Bij calamiteiten hebben hulpdiensten altijd vrije doorgang.

Overlast

De werkzaamheden gaan gepaard met geluidshinder. We doen ons uiterste best het geluid te verkleinen, maar u krijgt ongetwijfeld iets mee van de werkzaamheden.

Parkeren

Om veilig te kunnen werken gaan we parkeerverboden plaatsen. Wilt uw auto op een andere plek te parkeren.

Aanbieden huisvuil

Het aanbieden van het huisvuil verandert niet door de werkzaamheden. De ophaaldagen van het huisvuil blijven zoals u die gewend bent.

Vragen

Heeft u vragen na het lezen van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9:00-17:00 uur) of stuur een mail naar WT@leiden.nl

Met vriendelijke groet,

Wilco van der Burg
Projectcoördinator Cluster Beheer