Leidse Schans - voorlopig aanwijsbesluit ondergrondse containers (2020-375)

Om Leiden nog schoner en mooier te maken gaat de gemeente Leiden over tot het gedeeltelijk vervangen van de minicontainers voor restafval door ondergrondse restafvalcontainers. Door het plaatsen van ondergrondse containers wordt de kwaliteit van de openbare ruimte sterk verbeterd.

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek voorlopige locaties aangewezen. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op deze locaties.

Straatnaam / Ter hoogte van

Aantal

Locatienummer

Plaatsen van twee afvalcontainers t.h.v. Omegaplantsoen 5/7

2

LS017

Plaatsen van drie afvalcontainers t.h.v. Omegaplantsoen 31/33

3

LS018

Plaatsen van een papiercontainer en twee ondergrondse afvalcontainers t.h.v. Sigmaplantsoen 4/6

3

LS019

 

 

Plattegronden met locaties inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit met locatietekeningen ligt van 23 oktober t/m 3 december 2020 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, geopend maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt tot en met 3 december schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. Marjolein Miedema, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze, Leidse Schans, ondergrondse containers voor huishoudelijk papier en restafval’.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Rob Jansen,
Projectcoördinator Lammenschansdriehoek
Gemeente Leiden