Leidse Ring Noord - uitnodiging online bijeenkomst (2020-361)

Graag informeer ik u hierbij over de stand van zaken van de Leidse Ring Noord en de online informatiebijeenkomst over het tracédeel Plesmanlaan op woensdag 7 oktober.

Huidige stand van zaken

De Leidse Ring Noord is onderdeel van de ringweg die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp leidt. De aanleg van deze ringweg zorgt ervoor dat onze Leidse regio leefbaar, duurzaam en bereikbaar blijft. Eind 2019 en in april 2020 hebben de gemeenteraden van Leiden en Leiderdorp hierover een besluit genomen.
De Plesmanlaan maakt onderdeel uit van de Leidse Ring Noord. Momenteel wordt aan de hand van de kaders uit dat besluit verder gewerkt aan het ontwerp van de weg en de inpassing van de Plesmanlaan.
De gemeente Leiden heeft ingenieursbureau Antea Group de opdracht gegeven om de Leidse Ring Noord verder uit te werken in samenwerking met JAM* architecten. Op basis van die uitwerking kan in 2021 een aannemer geselecteerd worden.

Informatiebijeenkomst

Wij nodigen u van harte uit voor een digitale informatiebijeenkomst op woensdagavond 7 oktober. Tijdens deze avond presenteren wij het wegontwerp en is er ruimte om uw vragen daarover te stellen.

Het programma is als volgt:

  • 19.20 uur: Aanmelden via Microsoft Teams.
  • 19.30 uur: Welkomstwoord en doel en opzet van deze digitale avond.
  • 19.40 uur: Presentatie van het wegontwerp en de inpassing met de mogelijkheid om via de chatfunctie reacties te plaatsen/vragen te stellen.
  • 20.10 uur: Na de presentatie worden de ontvangen vragen per onderwerp besproken.
  • 21.00 uur: Einde digitale informatiebijeenkomst. Vragen die nog niet zijn beantwoord, worden met beantwoording toegevoegd aan het verslag van de bijeenkomst.

Aanmelden

U kunt zich aanmelden voor deze bijeenkomst door een mail te sturen naar leidsering@leiden.nl. Dan sturen wij u een link voor de Teams-vergadering.
Mocht u niet aanwezig kunnen zijn, maar wel graag de presentatie en het verslag van de avond willen ontvangen kunt u dit ook aangeven, door te mailen naar leidsering@leiden.nl.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Sylvia van Oevelen
Omgevingsmanager Leidse Ring Noord