Leidse Ring Noord en Kooiplein e.o. - informatieavond

Bij u in de omgeving komen twee projecten van de gemeente Leiden samen: de Leidse Ring Noord tracédeel Willem de Zwijgerlaan en de ontwikkeling van het Kooiplein en omgeving. Graag nodigen wij u uit voor een bijeenkomst waar wij u meer vertellen over de stand van zaken van beide projecten.

U bent van harte welkom op:

  • Datum:               maandag 30 september
  • Tijd:                    19.30 tot 21.30 uur
  • Locatie:              Theehuis Noord, Joop Vervoornpad 1

Leidse Ring Noord

De Willem de Zwijgerlaan maakt onderdeel uit van de Leidse Ring Noord. Dit is een gedeelte van de Leidse Ring, een verkeersroute die doorgaand verkeer om het stadscentrum van Leiden en de dorpskern van Leiderdorp gaat leiden. De Leidse Regio blijft zo bereikbaar en aantrekkelijk voor bewoners, ondernemers en bezoekers.

Om die bereikbaarheid te verbeteren worden er plannen gemaakt om de Willem de Zwijgerlaan en kruispunten aan te passen. Daarover willen we u graag informeren.

Tijdens de bijeenkomst laten wij u met filmpjes zien hoe het verkeer gaat rijden in de toekomstige situatie. Daarnaast vertellen wij u meer over de planning.

Kooiplein

Op en rond het Kooiplein is de afgelopen jaren al veel nieuwbouw gerealiseerd met nieuwe winkels, woningen en een nieuw ingerichte openbare ruimte. Daarmee is het project nog niet klaar. Ook aan de noordkant gaat nog gebouwd worden.

De gemeente Leiden vindt het belangrijk om de omgeving bij deze ontwikkeling te betrekken en te horen welke wensen er zijn. Tijdens deze bijeenkomst vertellen wij u daar meer over en geven we u graag de mogelijkheid om uw vragen te stellen.

Word lid van de klankbordgroep, wijkverenigingen

Voor het project Leidse Ring Noord is in 2016 een klankbordgroep opgericht. In die groep zitten vertegenwoordigers van de volgende wijken:

  • Groenoord Noord
  • (Mooi) Groenoord Noord (nieuwbouw)
  • De Hoven
  • De Kooi en Noorderkwartier Oost
  • Skyline 1
  • Maredijkbuurt

De voorzitters van de verschillende wijkverenigingen worden op 23 september geïnformeerd over het ontwerp. Vooraf sturen wij een bericht naar de klankbordgroep.
Wilt u ook deelnemen aan de klankbordgroep en de belangen van uw wijk en medebewoners vertegenwoordigen? Meld u dan aan via leidsering@leiden.nl.

Aanmelden bijeenkomst van 30 september

Het is prettig om te weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen bij de bijeenkomst. Daarom verzoeken we u zich aan te melden via leidsering@leiden.nl.

Meer informatie

Na de zomer stelt de raad de kaders voor het project Leidse Ring Noord opnieuw vast. Die kaders gaan onder andere over verkeersoplossingen. Voor meer informatie over het project Leidse Ring Noord kijkt u op www.leiden.nl/leidsering.

Wilt u per e-mail op de hoogte gehouden worden van het project, dan kunt u zich aanmelden voor de mailgroep door een e-mail te sturen aan leidsering@leiden.nl. Ook kunt u zich aanmelden voor de digitale nieuwsbrief via www.leiden.nl/stadsnieuws.

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen hebt, neemt u dan contact op met Bart Gerrits via leidsering@leiden.nl.

Met vriendelijke groet,

Nienke Frijlink
Projectmanager Kooiplein

Simon Roozen
Projectmanager Leidse Ring Noord