Leidatoweg - riolering (2019-325)

De zes nieuwe woningen aan de Leidatoweg moeten worden aangesloten op het gemeentelijk riool dat zich aan de overkant van de weg, onder het trottoir, bevindt.
Hiervoor moet de Leidatoweg, tussen de huisnummers 8 en 20, opnieuw worden bestraat. Dit is nodig vanwege de verplaatsing van de straatkolken en om de afwatering te kunnen waarborgen.

Start werkzaamheden

Er wordt gestart met de werkzaamheden op maandag 18 november. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 27 december. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene
omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid van omliggende panden

Na het verwijderen van de bestrating worden tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijft uw woning bereikbaar.
Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren of moet omrijden. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Ophalen huisvuil

Waar de straat is opgebroken kan de huisvuilwagen niet komen. Wilt u daarom uw afval aanbieden in de container die voor de reinigingsauto bereikbaar is?

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer