Lasserpark - inloopavond ontwerp

Graag nodig ik u uit voor een presentatie van de ontwerpen voor het parkje in uw wijk op donderdagavond 4 juli in buurtcentrum Vogelvlucht. In deze brief leest u over de aanleiding en in de bijlage kunt u de ontwerpen alvast bekijken.

Wens voor een aantrekkelijker park

Zo’n twintig jaar geleden werd uw wijk opgeleverd onder de naam Fiore, dat in het Italiaans ‘bloemen’ betekent. In tegenstelling tot wat de naam suggereert, is er in de ogen van een aantal omwonenden weinig fleurigs te ontdekken aan het groen in de wijk. Enkele bewoners uit uw wijk hebben daarom de wens geuit het parkje gelegen tussen de Lasserstraat en Loskade aantrekkelijker te maken door meer groen en kindvriendelijke aanpassingen. Samen met de afdeling Ontwerp van de gemeente hebben zij nagedacht hoe dit park met relatief weinig middelen beter vorm gegeven kan worden.

Onderstaande uitgangspunten speelden hierbij een grote rol:

 • voor jonge kinderen mag het park wel wat spannender worden ingericht;
 • de ingangen tot de velden (gelegen tussen de beukenhagen) verplaatsen naar meer logische plekken;
 • het aanbrengen van wat meer natuurlijk groen – nu wel een erg kaal park met relatief weinig (en deels slechte) bomen;
 • de beukenhagen liever wat lager voor wat meer zicht op de kinderen;
 • een gezelligere aanblik door de wandelpaden te versmallen;
 • de verwachting bij bewoners dat de wijk zelf de verantwoordelijkheid wil dragen om delen van het (extra aan te leggen) groen bij te houden.

Twee varianten voor de nieuwe inrichting

De afdeling groenontwerp heeft naar aanleiding van de eerste gesprekken die zijn gevoerd alvast twee concept-ontwerpen opgesteld. Die vind u bijgevoegd. Zoals u kunt zien betreft variant 1 het ontwerp met meer en gevarieerder groen en een natuurspeelplek. Voorwaarde voor deze variant is dat er vanuit de wijk voldoende vrijwilligers zijn om bij te dragen aan het groenonderhoud en het aantrekkelijker maken van het park. Bij variant 2 is dat niet of minder het geval omdat we de groeninrichting eenvoudiger houden.

Toelichting op beide varianten

Variant 1:

 • De tafeltennistafel wordt weggehaald omdat die in de praktijk niet wordt gebruikt;
 • Dode bomen worden vervangen en op diverse plekken komen extra bomen te staan (zie beide ontwerpen);
 • Er wordt een plek ingericht voor natuurlijk spelen (boomstam, stapstenen) op het grotere veld naast de Trekvliet;
 • De bankjes (en boomroosters) op het brede wandelpad worden verplaatst – één (of twee) daarvan verhuizen naar het hondenuitlaatgebied ter hoogte van het spoorwegviaduct;
 • Langs twee wandelpaden willen we bij aanmelding van voldoende vrijwilligers mooie kleurrijke en onderhoudsvriendelijke vaste beplanting aanbrengen. Deze vakken moeten dan wel door de groep vrijwilligers worden onderhouden.

In variant 2 zijn de vakken met vaste beplanting weggelaten.

Oproep voor groenonderhoud door de buurt

Tenslotte stellen wij het zeer op prijs als u een bijdrage zou willen leveren in het onderhoud van delen van het park. Groen maakt de buurt gezelliger. U moet daarbij denken aan elk seizoen een of twee dagdelen onderhoud aan de twee geplande borders met vaste planten langs de wandelpaden. Maar dit initiatief kan ook verder de wijk in worden gebracht, eventueel door het beplanten van boomspiegels en gezamenlijk opruimen van zwerfafval. De gemeente kan dit faciliteren met hulp van de onderhoudscoach of het ter beschikking stellen van opruimmiddelen. Met wat vrijwilligers uit de buurt is het werk goed te overzien en samen ook nog leuk om te doen.

Van harte welkom op inloopavond donderdag 4 juli

Op donderdagavond 4 juli wordt u in de gelegenheid gesteld uw mening over de voorgestelde ontwerpen te geven. Die avond kunt u tussen 20.00 en 21.30 uur binnenlopen in buurtcentrum Vogelvlucht aan de Boshuizerlaan 5 vlakbij u in de buurt. Ontwerper, wijkbeheerder en initiatiefnemers zijn aanwezig om de ideeën achter de ontwerpen toe te lichten. Mocht u niet in de gelegenheid zijn en toch suggesties of ideeën hebben of u als vrijwilliger willen aanmelden, dan kan dat via emailadres FioreparkLeiden@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

John van Velzen
Wijkbeheerder