Langegracht - ondergrondse containers (2021-286)

Op 20 juli 2021 stuurden wij u een bewonersbrief met kenmerk 2021-203 over het voorstel van de gemeente voor het verplaatsen van ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval aan de Langegracht. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Definitief aangewezen

U heeft tot en met 27 augustus 2021 uw zienswijze naar voren kunnen brengen op het voorlopige aanwijsbesluit. Het college van burgemeester en wethouders heeft na de verwerking van de zienswijzen besloten om de volgende locaties definitief aan te wijzen:

  • Langegracht 175, 2 containers, locatienr. NV_028R
  • Langegracht 250, 2 containers, locatienr. NV_029R

Inzage

De definitieve aanwijsbesluiten en de locatietekeningen liggen tot en met vrijdag 10 december 2021 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.
Digitaal is dit gepubliceerd op www.officielebekendmakingen.nl.

Beroep

Tegen het definitief besluit kan tot en met vrijdag 10 december 2021 beroep worden ingesteld bij de Raad van State, afdeling Bestuursrechtspraak, Postbus 20019, 2500 EA  Den Haag, door:

  • degenen die tijdig een zienswijze hebben ingediend tegen het voorlopig aanwijsbesluit; of
  • degenen die kunnen aantonen hiertoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,
Cluster Beheer
Gemeente Leiden