Langegracht - locatie afvalcontainers (2021-203)

In verband met de herinrichting van de Langegracht, zijn we voornemens de huidige ondergrondse containers ter hoogte van Langegracht 169 en 171 en Langegracht 216 t/m 238 te verplaatsen.

Keuze van containerlocatie

De ondergrond van de stad Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie aangewezen. Hierbij wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op deze locatie.

Straatnaam

Restafvalcontainer

Locatienummer

Langegracht t.h.v. nr. 175

2

NV_028R

Langegracht t.h.v. nr. 250

2

NV_029R

Plattegronden met locatie inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen van 16 juli tot en met 27 augustus ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190, maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt tot en met 27 augustus 2021 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. Lulu Luhulima, Postbus 9100, 2300 PC Leiden of via www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze, Langegracht 175/250, ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval’.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 – keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,

Cluster Beheer

Gemeente Leiden