Langegracht - informatieavond herinrichting Lange- en Oude Herengracht (2021-046)

In opdracht van de gemeente Leiden gaat KWS Infra de herinrichting van de Langegracht en Oude Herengracht uitvoeren. Dit project is onderdeel van de Centrumroute. De weg wordt van gevel tot gevel opnieuw ingericht en geschikt gemaakt voor R-net bussen (hoogwaardig busvervoer). Daarnaast gaan we de leefbaarheid en de kwaliteit van de openbare ruimte verbeteren. Op maandag 22 maart 2021 starten de werkzaamheden. Deze zullen naar verwachting eind 2022 gereed zijn.

Digitale informatieavond

Graag informeren we u op dinsdag 2 maart tussen 19.00 en 20.00 uur over de werkzaamheden tijdens een digitale informatiebijeenkomst via Microsoft Teams.

Wilt u deze bijwonen? Dan kunt u zich tot en met zondag 28 februari aanmelden door een e-mail te sturen naar omgevingsmanager Anja Grootendorst, agrootendorst@kws.nl.

U ontvangt van haar een dag van tevoren een link met een uitleg om deel te kunnen nemen. Tijdens deze bijeenkomst wordt een presentatie gehouden, waarbij het mogelijk is om via de chat vragen te stellen. Deze vragen zullen dan na afloop gebundeld worden beantwoord. De presentatie en antwoorden zullen op de KWS app terug te vinden zijn.

Omleiding/bereikbaarheid

De werkzaamheden worden in fases uitgevoerd, zie de afbeelding op de achterkant.

Hierbij geldt op de Langegracht gedurende de werkzaamheden éénrichtingsverkeer vanaf de Molenwerf richting de Oude Herengracht. Het fietspad aan de zuidzijde (aan de kant van het Stadsbouwhuis) wordt tijdelijk ingericht voor tweerichtingsverkeer.

Er worden omleidingsroutes voor zowel het auto- als het fietsverkeer ingesteld. De hulpdiensten zijn op de hoogte van de omleiding, zodat bij noodgevallen de woningen en bedrijven goed bereikbaar zijn.

Woningen en ondernemingen zijn, op een paar momenten na waar u tijdig van op de hoogte gesteld wordt, bereikbaar door middel van loopschotten of de nog aanwezige huidige bestrating.

Vooruitlopend op bovengenoemde werkzaamheden zullen er, in verband met aankomend broedseizoen, al wat bomen gekapt gaan worden en zijn de nutsbedrijven al deels begonnen met het vervangen van kabels en leidingen.

Communicatie

Voor actuele informatie over het project herinrichting Langegracht en Oude Herengracht adviseren wij u gebruik te maken van de KWS-app. Door onze updates kunt u de voortgang van het project op de voet volgen. De KWS-app is te downloaden in de Apple- en/of Google Play store.

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Neemt u dan gerust contact op met omgevings-manager Anja Grootendorst. Zij is te bereiken via telefoonnummer 06-11320281, via e-mail agrootendorst@kws.nl of via de KWS app.

Met vriendelijke groet,

 

Ewoud Spruijtenburg                                    Martijn van Eendenburg

Projectleider gemeente Leiden                  Projectmanager KWS Infra bv