Langebrug - locatie containers

In de brief met kenmerk 2018-077 van 11 april 2018 las u over de voorlopige locatie die de gemeente voorstelde voor het plaatsen van ondergrondse containers voor glas, papier en textiel  Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Zienswijzen

U heeft tot 25 mei 2018 uw zienswijze naar voren kunnen brengen op het ter inzage gelegde en voorgelegde voorlopige aanwijsbesluit.

Besluit definitieve locaties

Het college van burgemeester en wethouders heeft mede op basis van de zienswijzen besloten om de locatie voor ondergrondse afvalcontainers voor papier en glas definitief aan te wijzen.

Straatnaam

papier

glas

totaal

Langebrug ter hoogte van nummer 56-96

2

2

4

Plattegronden met definitieve locaties inzien

De definitieve locatie en de bijbehorende locatietekening liggen 9 november tot en met 21 december 2018 ter inzage in het atrium van het stadhuis (Stadhuisplein 1) en het Stadsbouwhuis (Langegracht 72) op maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur en in het stadhuis ook op donderdagavond van 17.00-20.00 uur en zaterdag van 9.00-13.00 uur.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca,
Cluster Beheer