Langebrug - herinrichting (2023-091)

In de afgelopen twee jaar hebben we u enkele keren geïnformeerd over de afsluiting van de Langebrug voor doorgaand verkeer. Eind 2021 spraken we met belangstellenden over de afsluiting tijdens wandelingen in de buurt.

In september 2022 ontving u een brief over het verkeersbesluit en in januari 2023 over het ontheffingenbeleid. In onze brief van 6 maart ontving u een uitleg over hoe u een ontheffing kunt aanvragen. Meer informatie hierover kunt u op gemeente.leiden.nl/afsluiting-langebrug vinden.

Aanpassing bocht

Voordat we de Langebrug afsluiten, passen we de bocht Langebrug-Pieterskerkgracht iets aan. Door de bestrating aan te passen wordt voor de automobilist duidelijk dat de doorgaande route met de bocht mee is. We maken de bocht iets ruimer, zodat kleine vrachtwagens door de bocht kunnen. Deze werkzaamheden vinden in de tweede helft van april plaats en worden begin mei afgerond.

 Werkzaamheden

De werkzaamheden zullen in 3 fasen worden uitgevoerd. Op hoofdlijnen komt dit neer op de volgende stappen (data onder voorbehoud)

  1. 17 t/m 21 april: Bocht Langebrug-Pieterskerkgracht
    De bocht is afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Auto’s kunnen doorrijden over de Langebrug.Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de werkzaamheden.
  2. 24 t/m 28 april: Doorgang Langebrug
    Bij de Mooi Japiksteeg is de Langebrug afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Auto’s kunnen verder via de Pieterskerkgracht. Voetgangers en fietsers kunnen wel langs de werkzaamheden.Op koningsdag is de Langebrug beschikbaar als calamiteitenroute.
  3. 1 t/m 5 mei: Langebrug doodlopend
    Door de werkzaamheden is Langebrug doodlopend. Voor bestemmingsverkeer wordt de Langebrug in deze week in twee richtingen gebruikt. Hiervoor creëren we passeerplekken en de parkeerverboden worden strikt gehandhaafd. Op de hoek van de Zonneveldstraat beperkt een verkeersregelaar het verkeer op de Langebrug.

Vervolg

Op 5 mei ronden we de werkzaamheden af. Direct daarna is de geslotenverklaring op de Langebrug (tussen Pieterskerkgracht en Papengracht) van kracht. Deze afsluiting wordt gecontroleerd met de kentekencamera. Zoals we eerder hebben afgesproken doen we opnieuw tellingen naar het aantal verkeersbewegingen en doen we trillingsmetingen op dezelfde plek waar eerder ook metingen zijn gedaan. Zo brengen we het effect van de afsluiting in kaart.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 9.00 - 17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Anton den Engelse
Projectmanager, gemeente Leiden
a.den.engelse@leiden.nl