Lange Mare - plaatsen afsluitpalen (2022-273)

De gemeente Leiden hecht veel waarde aan een veilig winkel- en voetgangersgebied. Het komt nu te vaak voor dat bevoorradingsverkeer buiten de venstertijden het gebied inrijdt en op de Haarlemmerstraat parkeert. Dit levert gevaarlijke situaties op. Om de veiligheid van het winkelend publiek te vergroten, worden er afsluitpalen geplaatst op de Lange Mare bij het begin van het voetgangersgebied ter hoogte van de Clarensteeg.

Op het kaartje ziet u waar de afsluitpalen staan. De afsluitpalen ter hoogte van de Bodyshop en ter hoogte van de Hartebrugkerk in de Haarlemmerstraat komen te vervallen.

Bevoorrading van de Haarlemmerstraat

De venstertijden voor bevoorrading zijn nog steeds als volgt: van maandag tot en met zaterdag van 04.30 tot 11.00 uur. In die uren mag bevoorradend verkeer in de Haarlemmerstraat zijn. Op zondag blijven de palen de hele dag omhoog. Om te laden en te lossen parkeert men tussen de lantaarnpalen. De Haarlemmerstraat is éénrichtingsverkeer vanaf de Pelikaanstraat naar de Turfmarkt.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Jet van Haastrecht

Programmamanager Autoluwe Binnenstad