Lange Mare 43 - Ingebruikname opvanglocatie (2023-257)

In maart 2023 hebben wij u geïnformeerd over de komst van Oekraïense ontheemden in het pand aan de Lange Mare 43. De afgelopen maanden is het gebouw verbouwd en bewoonbaar gemaakt. Vanaf deze week verhuizen ongeveer 96 Oekraïense bewoners naar deze locatie. 

Duur en beschikbaarheid van de opvanglocatie

Het gaat om minimaal één jaar. Op verzoek van de Rijksoverheid onderzoeken we nu of dit met nog één jaar wordt verlengd. Hierin wordt ook bekeken wat de mogelijke gevolgen hiervan zijn voor de geplande herontwikkeling van het gebouw. Voor nu is het uitgangspunt dat we gedurende in ieder geval één jaar gebruik maken van deze locatie.

Veiligheid en begeleiding: onze maatregelen

Om de opvang straks op een veilige wijze en met zo min mogelijk overlast te laten verlopen, nemen we de volgende maatregelen:

  • Op de locatie is dag en nacht een beveiliger aanwezig van DV Services. Is er iets in of rond het pand aan de hand? Loop dan even binnen en laat het aan de beveiliger weten.
  • De beheerder van het pand is Livable Leefstandsbeheer. Hun medewerkers zijn vaak aanwezig.
  • Het pand wordt ook regelmatig bezocht door collega’s van Stichting Vluchtelingenwerk, welzijnsorganisaties, vrijwilligers en medewerkers of locatie-coördinatoren van de gemeente.
  • Oekraïense vluchtelingen die beschikken over een auto, mogen deze auto uitsluitend parkeren op een parkeerplaats bij een van de andere opvanglocaties.
  • Het kan zijn dat u tijdens de verhuizing van de bewoners, enige overlast ervaart. Wij proberen deze overlast tot een minimum te beperken.

Waar kunt u terecht voor vragen, meldingen of het aanbieden van hulp of spullen?

Algemene vragen over de opvang van Oekraïners.Via e-mail: meldpunt.oekraine@leiden.nl
Algemene informatie vluchtelingen Oekraïne.Website: leiden.nl/oekraine 
Overlast meldenNaam beveiliging: DV Services (24/7 aanwezig)
Contact gemeenteTelefoonnummer 14 071, keuze 4
(ma t/m vrij tussen 9:00 en 17:00 uur)
Politie, niet-spoedeisendTelefoonnummer 0900 – 8844 (24/7 bereikbaar)
Spoedeisende hulp en noodsituatiesAlarmnummer 112
Wilt u vrijwilligerswerk doen?Als u interesse heeft, kunt u zich het beste aanmelden via de website: www.leidenvrijwilligerswerk.nl van Incluzio. Op die manier is het voor ons mogelijk om de hulp zo goed mogelijk te coördineren.

We danken u voor uw ideeën, hulp en betrokkenheid en hopen op uw begrip voor deze situatie.

Met vriendelijke groet,

Julius Terpstra,
Wethouder Wonen, Bouwen en Welzijn