Lammermarkt - tijdelijke parkeervergunning Leidens Ontzet

Binnenkort starten de festiviteiten in verband met de viering van Leidens Ontzet. In uw directe woonomgeving wordt de feestelijke warenmarkt gehouden, met als gevolg dat u in de periode van dinsdag 1 oktober 2019 tot en met donderdag 3 oktober 2019 uw auto moeilijk tot niet kunt parkeren in de omgeving. Bewoners die een parkeerplaats in een garage of parkeerplaats hebben gekocht of gehuurd kunnen hier niet parkeren. Om parkeren toch mogelijk te maken is er een aparte regeling getroffen, waarover ik u in deze brief wil informeren.

Tijdelijke parkeervergunning

De regeling zorgt dat iedereen die een parkeerplaats in een garage of parkeerplaats heeft gekocht/gehuurd in aanmerking komt voor een tijdelijke parkeervergunning. Hiermee kunt u in de periode van aanstaande 29 september tot en met 5 oktober overal in zone A (Binnenstad) parkeren. Aan deze tijdelijke parkeervergunning zijn geen kosten verbonden.

Afspraak maken

U kunt uw vergunning op afspraak afhalen aan de balie Parkeren, Markt en Water in het Stadsbouwhuis aan de Langegracht 72. U kunt van maandag tot en met vrijdag tussen 09.00 uur en 16.30 uur een afspraak maken via de website of tel. 14 071.

Wat u moet meenemen

  • Een kentekenbewijs met dat het voertuig op uw naam staat (deel II/I b). Staat de auto op naam van een leasemaatschappij of op naam van de werkgever dan moet er een verklaring worden ingeleverd waarin staat dat u de vaste berijder bent van het voertuig.
  • Een geldig legitimatiebewijs.
  • Een contract waaruit blijkt dat u gebruiker bent van een parkeerplaats in een eigen garage ofwel een eigen parkeerplaats hebt aan de Marepoortkade, Molenwerf, Lammermarkt of Nieuwe Mare.

Daarnaast moet u staan ingeschreven bij de gemeente Leiden.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet

A. Barendsen
Teammanager Vergunningen Openbare Ruimte