Lammermarkt - bomen Lammermarkt (2020-437)

Vanaf maandag 7 december worden er op en rondom de Lammermarkt verschillende bomen vervangen en worden er ook nieuwe heesters en bomen geplant. De aanleiding voor het vervangen van in totaal 12 bomen is dat deze niet goed zijn aangeslagen.

Welke bomen komen er nu?

Ten opzichte van de eerdere aanplant komen er nu bomen met een minder dikke stam, omdat die makkelijker aanslaan. Niet alle bomen worden vervangen door dezelfde soort. Bij enkele bomen is gekozen voor een meer inheemse en dus biodiversere boomsoort. De Gleditsia’s zijn op advies van de stadsecoloog vervangen door witte elzen en esdoorns, en een esdoorn met Amerikaanse roots door één met Nederlandse roots met rood blad. Bij sommige bomen staat het grondwater hoger dan verwacht en passen we de ondergrondse groeiplaats aan.

Nog tien bomen nabij de Valkbrug

We gaan nu ook de laatste tien bomen aanplanten die al op het ontwerp stonden maar nog niet geplant konden worden. Deze nieuwe bomen komen met name in de strook aan de kant van de Maresingel bij de Valkbrug en twee bomen bij de inrit van de parkeergarage . Het gaat om twee pijnbomen, vijf mos-eiken, eén witte els  en twee tulpenbomen.

Ook staan er twee bomen in het ontwerp, die niet zijn aangeplant. Met de Bomenbond hebben we afgesproken deze te compenseren in de vorm van twee flinke solitaire toverhazelaars.

Uitvoering, verkeer

De  werkzaamheden starten op maandag 7 december en duren ongeveer twee weken. Met name rond de ingang van de parkeergarage worden tijdelijke verkeersmaatregelen getroffen waarbij het verkeer door verkeersbegeleiders over eén van beide stroken wordt geleid.

De verwachting is dat de verkeershinder mee zal vallen, mede doordat we de werkzaamheden hier buiten de spits plannen tussen 9.00 en 15.00 uur.

Bomen op de Nieuwe Beestenmarkt

In het begin van 2021 worden de groeiplaatsen van de bomen op de Nieuwe Beestenmarkt aangepast. Tegen die tijd ontvangen de omwonenden daar een brief over.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Technisch projectleider  Cultuurtechniek & Klimaatadaptatie