Lammenschansweg - plaatsing ondergrondse container (2020-436)

In het voorlopig aanwijsbesluit d.d. 22 september 2020 las u over de voorlopige locatie die de gemeente voorstelde voor het plaatsen van ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval aan de Lammenschansweg ter hoogte van 6-8. Met deze brief informeren wij u over de voortgang van de procedure.

Besluit definitieve locaties

U heeft tot 13 november 2020 uw zienswijze naar voren kunnen brengen op het ter inzage gelegde en voorgelegde voorlopige aanwijsbesluit.

Het college van burgemeester en wethouders heeft, mede op basis van de zienswijze, besloten om de locaties voor ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk restafval definitief aan te wijzen:

  • Lammenschansweg ter hoogte van 6-8, 1 restafvalcontainer, locatienummer BM011R.

Plattegronden met definitieve locaties inzien

De definitieve locatie en de bijbehorende locatietekening liggen vanaf 4 december 2020 tot 15 januari 2021 ter inzage in het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Beroep

Belanghebbende die hun zienswijze kenbaar hebben gemaakt betreffende de voorlopig aanwijsbesluiten kunnen tot 15 januari 2021 beroep aantekenen tegen dit besluit bij de afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State in Den Haag.

Werkzaamheden, parkeren, verkeershinder

De werkzaamheden bestaan onder andere uit graafwerk, het plaatsen van een betonnen bak in de bodem en andere werkzaamheden. Wij vragen u om uw begrip en medewerking mocht blijken dat u tijdens deze werkzaamheden tijdelijk niet op de gebruikelijke plaats kunt parkeren, of dat u eventueel moet omrijden.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Neem dan contact op met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30 - 17.00 uur) of via www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer