Lammenschansweg - onderhoud bestrating (2020-372)

Zoals u waarschijnlijk heeft gemerkt is de gemeente bezig met onderhoudswerkzaamheden aan de Lammenschansweg. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u betekenen.

Werkzaamheden

Een deel van de rijweg is aan groot onderhoud toe en wordt opnieuw bestraat. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Kapot materiaal wordt vervangen door nieuw materiaal.

Start werkzaamheden

Op maandag 19 oktober starten de werkzaamheden en naar verwachting duren de werkzaamheden t/m vrijdag 30 oktober. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Na het verwijderen van de bestrating zijn er tijdelijke loopschotten neergelegd. Zo blijven de woningen bereikbaar. Het kan zijn dat u uw auto tijdelijk op een andere plek moet parkeren. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer