Lammenschansweg - aanwijsbesluit restafvalcontainers (2020-362)

Om Leiden nog schoner en mooier te maken : wil de gemeente in uw omgeving het huisvuil gaan inzamelen via een ondergrondse container in plaats van via minicontainers.

Keuze van containerlocatie

De ondergrond in Leiden bevat vaak onzichtbare obstakels zoals kabels en leidingen en is daardoor niet overal geschikt voor ondergrondse containers. We hebben daarom na zorgvuldig onderzoek een voorlopige locatie aangewezen. Nu wordt u in de gelegenheid gesteld te reageren op de locatie.

  • Straatnaam: Lammenschansweg ter hoogte van nummer 6 - 8
  • Restafvalcontainer: 1
  • Locatienummer: BM011R

Aanwijsbesluit en locatietekening inzien

Het voorlopig aanwijsbesluit en de locatietekening liggen van 2 oktober tot en met 12 november 2020 ter inzage op het Stadskantoor, Bargelaan 190 te Leiden, geopend van maandag t/m vrijdag van 8.30-17.00 uur.

Indienen zienswijzen

U kunt in de periode van 2 oktober tot en met 12 november 2020 schriftelijk reageren naar: Burgemeester en Wethouders van Leiden, t.a.v. C. Elstgeest, Cluster Beheer, Postbus 9100, 2300 PC  Leiden of via het formulier op: www.leiden.nl/contact, onder vermelding van ‘zienswijze, naam locatie, ondergrondse containers voor huishoudelijk restafval’.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact opnemen met de gemeente Leiden, via tel. 14 071, keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer
Gemeente Leiden