Lammenschansplein - inventarisatie riolering

De gemeente Leiden heeft het voornemen de panden Lammenschansplein 1A, 2, 3, en 4 op de gemeentelijke riolering aan te gaan sluiten. Hiervoor is het noodzakelijk bij u op het terrein een opname te doen, om de bestaande rioleringssituatie in kaart te brengen. Met deze gegevens kunnen we een ontwerp maken voor de drukriolering, waarop u wordt aangesloten. De panden worden d.m.v. een gestuurde boring onder het Rijn- Schiekanaal op het rioolgemaal aan de Vlietweg aangesloten.

Aannemer en uitvoering

De inventarisatie van de riolering wordt uitgevoerd door Aannemersbedrijf RUBO-BODEGRAVEN  in opdracht van de gemeente Leiden. De uitvoering staat gepland voor week 17 of 18, vanaf dinsdag 23 april, respectievelijk maandag 29 april. De werkzaamheden worden uitgevoerd in de volgorde van de huisnummering. U wordt verder geïnformeerd over de exacte datum, waarop  u ons kunt verwachten.

Gevolgen voor bereikbaarheid

U panden blijven bereikbaar tijdens de werkzaamheden. Er worden meet- en tekenwerkzaamheden verricht bij u op het terrein, en er wordt een fotorapportage gemaakt voor detailgegevens. U zult daar geen hinder van ondervinden.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen over de werkzaamheden kunt u contact opnemen met de gemeente via 14 071 (van 8.30 tot 17.00 uur, keuze 3: overig) of vul het contactformulier in op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Marcel Künath

Projectcoördinator  Riolering Ondersteuning Beheer

Cluster Beheer