Lammenschansdriehoek - parkeren (2020-110)

U woont in de Lammenschansdriehoek tussen de Lammenschansweg, het spoor richting Utrecht, de Kanaalweg en de Plantijnstraat. In dit gebied hebben bewoners vanaf 1 april geen recht meer op een bewoners- en bezoekersparkeervergunning. Alle inwoners die een parkeervergunning hebben, zijn in december hierover geïnformeerd en ontvangen binnenkort nog een aanvullende brief. Deze brief informeert over de parkeermogelijkheden voor u als bewoner van de Lammenschansdriehoek en uw bezoek.

Wat gaat er veranderen en waarom?

Vanaf 1 april 2020 lopen de parkeervergunningen (bewoners- en bezoekersvergunning) voor adressen met voldoende eigen parkeergelegenheid af en kunnen deze niet meer verlengd worden. De Lammenschansdriehoek is een moderne stadswijk waar mensen wonen en werken, studeren en recreëren. De buitenruimte speelt daarbij een essentiële rol met voldoende mogelijkheden voor ontmoeting en recreatie. Bij de nieuwe ontwikkelingen is daarom altijd bedongen om voldoende parkeergelegenheid inpandig of ondergronds te maken. Daardoor zijn er minder parkeerplaatsen nodig in de openbare ruimte en is er meer verblijfsgebied, en dat bevordert de leefbaarheid in de wijk. In de praktijk hebben veel bewoners een parkeervergunning waardoor momenteel veel op straat wordt geparkeerd en veel minder in de private parkeergarages in de Lammenschansdriehoek. Dit levert volle straten en lege parkeergarages op.

Recht op parkeervergunning vervalt

Afgelopen najaar heeft de gemeente het besluit genomen dat bewoners van de Lammenschansdriehoek – en in toekomst ook andere wijken in Leiden - niet langer een parkeervergunning kunnen aanvragen: er zijn voldoende alternatieve parkeervoorzieningen in de wijk. Hieronder leest u welke. We begrijpen dat parkeren hiermee duurder wordt in de Lammenschansdriehoek en dat dit voor de mensen die nog niet in de parkeergarages parkeerden, vervelend is. Deze verandering past volgens het college bij het karakter van deze nieuwe, stedelijke wijk. Bovendien liggen trein en (regionale) bus onder handbereik, en is de fiets een duurzaam alternatief voor vervoer binnen de stad.

Wie parkeert waar?

Voor bewoners en bezoekers is voldoende parkeergelegenheid voor auto’s in de Lammenschansdriehoek, volgens de volgende verdeling:

  • Bewoners en bezoekers van de Alphatoren en de werknemers van DaVinci en mboRijnland parkeren in de Lammenschansgarage onder het Bètaplein.
  • Bewoners en bezoekers van blok B Leidse Schans (langs Omegaplantsoen en Deltaweg) kunnen na oplevering terecht in Blok A (het laatste blok dat momenteel gebouwd wordt). Tot die tijd parkeren ze in de Lammenschansgarage onder het Bètaplein. Abonnementen zijn aan te vragen via beheerder DUWO.
  • Bewoners en bezoekers van de overige bouwblokken van de Leidse Schans (Blok C, D, E, en F langs Lambdakade, Sigmaplantsoen, Epsilonplantsoen en Kappakade) parkeren hun auto achter hun appartementencomplexen. Bezoekers van blok C en D kunnen, naast de Lambdakade, ook achter blok E en F parkeren, bereikbaar via de Deltaweg.
  • Bewoners van Kanaalpark 143 en 159 parkeren in de garage onder Kanaalpark 143, voor bezoekers is plek op het halfronde parkeerterrein voor het gebouw en op straat.
  • Appartementencomplex Kanaalweg 135 – 156 heeft voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers op eigen terrein.
  • Kanaalpark 140 (Frame offices), 144 (DaVinci) en 157 (De Plek) hebben eigen parkeergelegenheid voor bezoekers.
  • Bezoekers van de bedrijven en winkels langs de Lammenschansweg parkeren op straat of op het terrein van het bedrijf of de winkel.
  • Woningen Kanaalweg 165-177 hebben voldoende parkeergelegenheid voor bewoners en bezoekers op eigen terrein.

Meer informatie

Heeft u een bewoners- of bezoekersparkeervergunning? Dan ontvangt u binnenkort een brief met aanvullende informatie over het vervallen van deze vergunning. Wilt u de ontwikkelstrategie voor de Lammenschansdriehoek nalezen, en de visie op parkeren in de wijk? Kijk op www.leiden.nl/lammenschansdriehoek. Heeft u andere vragen, neem dan contact op met de gemeente Leiden, via het algemene nummer 14071 of www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

V. van Velzen     
Projectmanager Lammenschansdriehoek                             

D. Bruin
Parkeermanager