Lammenschansdriehoek - openbare ruimte Yours Campus (2021-181)

Met de oplevering van het laatste bouwblok en de inrichting van de openbare ruimte nadert Campus Yours in de Leidse Schans zijn afronding. Met deze brief willen wij u informeren over een aantal lopende zaken.

Vertraging komst vijver

De openbare ruimte krijgt steeds meer vorm. De werkzaamheden voor de grote vijver in het centrum van de Leidse Schans zijn helaas uitgesteld door een aanwezige stroomkabel. De ontwikkelaar en de gemeente zijn in overleg met Liander om deze kabel zo snel mogelijk te verwijderen. Naar verwachting starten de werkzaamheden medio oktober.

Meer glas en papiercontainers

Bij het ontwerp van het gebied is onvoldoende rekening gehouden met het grote aanbod van papier en glasafval. De gemeente wil daarom twee glas- en twee papiercontainers bijplaatsen. Er wordt onderzoek gedaan naar de meest geschikte locaties en horen graag ook uw mening hierover. Op de website van de Lammenschansdriehoek staat bij documenten een tekening waarin mogelijke locaties in het geel staan aangegeven. Graag horen wij wat u de meest geschikte plek vindt. Dit kunt u tot 5 juli via www.leiden.nl/contact laten weten. Voordat de definitieve keuze gemaakt wordt, zal deze locatie met een voorlopig aanwijsbesluit ter inzage worden gelegd.

Instellen van een voetgangerszone en mogelijk digitale handhaving

Yours Leiden en het Bètaplein zijn ontworpen als autoluw gebied, hier heeft de fietser en voetganger prioriteit. Er zijn uitneembare paaltjes geplaatst bij de in- en uitgangen van het gebied om autoverkeer te ontmoedigen. Door de vele verhuisbewegingen binnen de studentencampus en de regelmatige afvalinzameling is de doorgang echter te vaak open. Dit leidt tot overlast, omdat meer automobilisten toegang krijgen tot het gebied dan de gewenst is.

Om hier beter op te kunnen handhaven wil de gemeente het gebied van de campus, inclusief het Bètaplein bestempelen als voetgangersgebied. Voetgangers, fietsers en scooters zijn dan welkom, maar gemotoriseerd verkeer zoals auto’s en motoren kan beboet worden indien ze niet in het bezit zijn van een geldige ontheffing. Om het gebied te kenmerken als voetgangersgebied zal iedere entree worden voorzien van een bord “voetgangerszone” met onderbord “fietsers en bromfietsers toegestaan”.

Naast het instellen van het voetgangersgebied is de gemeente ook aan het onderzoeken of er in de toekomst gebruik kan worden gemaakt van een zogeheten ANPR-camera bij de ingang van de Lambdakade. ANPR staat voor Automatic Number Plate Recognition, met andere woorden; ‘automatische nummerbord herkenning’. Deze slimme camera kan nummerborden lezen en direct toetsen of voor het nummerbord een ontheffing geldt. Met deze vorm van digitale handhaving streeft de gemeente ernaar een aantal doelen te bereiken:

  • Het uitneembare paaltje bij de Lamdakade verdwijnt, hierdoor wordt het in-en uitrijden voor vuilniswagens, mensen met een ontheffing en hulpdiensten een stuk eenvoudiger en sneller.
  • Gemotoriseerd verkeer zonder ontheffing ontvangt een waarschuwing en bij een vervolgovertreding volgt een boete zodat het autoverkeer zal afnemen.
  • Verhuisontheffingen kunnen sneller geregeld worden.

Het traject voor het eventueel mogen plaatsen van een ANPR camera is door de gemeente in gang gezet. De mogelijkheden worden getoetst door verschillende instanties, waaronder het Openbaar Ministerie. Graag horen wij ook uw mening over het instellen van een voetgangersgebied alsmede het toepassen van digitale handhaving. Dit kunt u laten weten tot 5 juli via www.leiden.nl/contact. Voordat de Yours campus en het Bètaplein wordt aangewezen als voetgangersgebied zal eerst een verkeersbesluit ter inzage worden gelegd.

Meer informatie

Als u naar aanleiding van deze brief nog vragen, opmerkingen of goede ideeën heeft kunt u die per mail insturen naarwww.leiden.nl/contact. Mocht u interesse hebben in de overige ontwikkelingen binnen de Lammenschansdriehoek, bezoek dan eens www.leiden.nl/lammenschansdriehoek.

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Vincent van Velzen
Projectmanager Lammenschansdriehoek