Lammenschansdriehoek e.o. - stand van zaken en participatie (2020-259)

In de Lammenschansdriehoek gebeurt veel. Er is al veel gebouwd en de komende jaren verandert er nog van alles. Met deze brief informeren wij u over wat er de afgelopen periode is gebeurd en, nog belangrijker, wat er de komende periode allemaal nog gaat gebeuren.

Ontwikkelstrategie als leidraad

In mei 2019 heeft de gemeenteraad de actualisatie van de Ontwikkelstrategie voor de Lammenschansdriehoek vastgesteld. Deze is te vinden op de projectpagina www.leiden.nl/lammenschansdriehoek (onder kopje documenten).
In de Ontwikkelstrategie is aangegeven binnen welke kaders de ontwikkeling van de driehoek tussen de Lammenschansweg, de Kanaalweg en het spoor Leiden-Utrecht volgens de gemeenteraad kan plaatsvinden.
Op de plattegrond uit bladzijde 21 van de Ontwikkelstrategie (zie de achterkant (pdf, 458 kb) van deze brief), zijn met roze de bouwenveloppen aangegeven die nog ontwikkeld moeten worden. De getallen zijn de beoogde hoogtes in meters, de getallen in rondjes markeren de plekken waar torens kunnen komen.

Laatste stand van zaken

Het afgelopen jaar zijn de bouwprojecten in het Kanaalpark gestart en is een begin gemaakt met de aanleg van de tweede fase van het Bètaplein. Momenteel ligt daar een laag zand en aarde om de grond zogenoemd te laten ‘inklinken’. Dit is nodig om te voorkomen dat het nieuwe plein, na de aanleg, gaat verzakken. De start van de werkzaamheden aan het plein staat gepland voor september en we verwachten de werkzaamheden eind van dit jaar af te kunnen ronden. Dit is mede afhankelijk van het weer.
Met de afronding van de tweede fase is het Bètaplein voltooid en ontstaat er een aantrekkelijk autovrij gebied voor alleen voetgangers en fietsers.
In de campus Yours Leiden wordt momenteel hard gewerkt aan het laatste bouwblok dat eind dit jaar gefaseerd wordt opgeleverd. Daarna kan de bouwplaats opgeruimd worden en kan de ontwikkelaar begin 2021 de resterende openbare ruimte aanleggen. Er komt een grote vijver met daaromheen een aangename openbare ruimte. De wijkbeheerder benadert de bewoners van de campus binnenkort om mee te denken over het gebruik van die nieuwe openbare ruimte, waarbij ook meteen afvalinzameling, (fiets)parkeren en laden en lossen in dit autoluwe gebied aan bod kunnen komen.

Bouwkavels aan Lammenschansweg

Naast deze zichtbare ontwikkelingen is er ook achter de schermen hard doorgewerkt aan de Lammenschansdriehoek, met name aan de bouwkavels langs de Lammenschansweg. Verschillende ontwikkelaars zijn plannen aan het uitwerken en een aantal van hen is klaar om die binnenkort met u te delen.

Omega (locatie parkeerplaats tussen KwikFit en Used Tire Centre)

Momenteel wordt er op de parkeerplaats tussen de KwikFit en het Used Tire Centre nog geparkeerd door het bouwpersoneel van campus Yours. Maar de locatie is onlangs door de gemeente verkocht aan ontwikkelaar GREEN Real Estate. Deze ontwikkelaar is bekend van de Alphatoren aan het Bètaplein en Hestya, het woonzorgcomplex dat momenteel wordt gebouwd aan Kanaalpark 141 voor Gemiva-SVG Groep en De Haardstee. GREEN Real Estate wil op de locatie aan de Lammenschansweg het appartementencomplex ‘Omega’ realiseren met 114 appartementen. Dit voor zowel verkoop als verhuur en met een commerciële ruimte op de begane grond.

Hof 36 (locatie Schanstuin)

Op de voormalige locatie van stickerfabriek Avery Dennison ligt momenteel de Schanstuin. Een initiatief waarbij eigenaar/ontwikkelaar Zinc de grond tijdelijk beschikbaar heeft gesteld aan buurtbewoners om er te tuinieren. Tijdelijk, omdat Zinc druk bezig is met de uitwerking van het ontwerp van appartementencomplex ‘Hof 36’ met 444 appartementen en diverse commerciële functies op de begane grond. Zo zijn zij bijvoorbeeld in gesprek met een kinderdagverblijf.

Participatie in de Lammenschansdriehoek (tijdens corona)

Via de Ontwikkelstrategie nodigt de gemeente de verschillende eigenaren in het gebied uit om hun bestaande bezit te ontwikkelen tot appartementencomplexen, met interessante commerciële of maatschappelijke functies op de begane grond. De gemeente vraagt de ontwikkelaars ook om te participeren met omwonenden en andere belanghebbenden.

De aanpak voor deze participatie is vastgelegd in de Werkwijzer participatie 2018 voor private (bouw)initiatieven (te vinden op www.leiden.nl/doemee). De eerste participatieronde heeft voor de Lammenschansdriehoek plaatsgevonden en de Ontwikkelstrategie wordt gezien als de ‘nota van uitgangspunten’ voor verdere ontwikkelingen binnen de Lammenschansdriehoek.

Per ontwikkeling moet dus nog de formele procedure voor ruimtelijke ontwikkeling (RO-procedure) worden doorlopen voor bestemmingswijzigingen en omgevingsvergunning. Ieder plan komt op deze manier dus nog een keer langs bij de gemeenteraad ter goedkeuring. En voor ieder plan krijgt u nog de mogelijkheid tot inspraak. U zult hier tijdig over worden geïnformeerd. Voordat de plannen aan de gemeenteraad worden aangeboden wordt aan de verschillende ontwikkelaars gevraagd hun plannen aan u te presenteren. Voorheen zou daarvoor een bewonersavond georganiseerd worden, maar in verband met Covid-19, is dit afgeraden. Gelukkig zijn er nog genoeg alternatieve methoden om in contact te treden met omwonenden en belanghebbenden, waarvan de ontwikkelaars er een aantal zullen kiezen. Hierover kunt u binnenkort bericht verwachten van de verschillende ontwikkelaars.

Informatie en contact

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Meer informatie over het project Lammenschansdriehoek is te vinden op www.leiden.nl/lammenschansdriehoek.

Met vriendelijke groeten,

Vincent van Velzen
Projectmanager Lammenschansdriehoek