Lammenschansdriehoek - bouwwerkzaamheden Kanaalpark en inloopavond

De Lammenschansdriehoek is volop in ontwikkeling en verandert van een kantorengebied langzaam in een nieuwe stadswijk waar wonen, werken, studeren en recreëren samen komen. Met deze brief informeren wij u over de laatste stand van zaken over de bouwtrajecten van Kanaalpark 141, 147 en 159 en nodigen wij u uit voor een inloopbijeenkomst.

Uitnodiging inloopbijeenkomst

Op dinsdag 15 oktober a.s. zijn de bouwaannemers Niersman en De Lange van der Plas aanwezig om hun bouwplannen toe te lichten. Tevens kunt u vragen stellen over de geplande verkeersafwikkeling, parkeergelegenheid en planning van de bouwactiviteiten.

  • Datum: dinsdag 15 oktober 2019
  • Tijd: 19.00 tot 20.30 uur (u kunt binnenlopen wanneer u wilt)
  • Locatie: Bètaplein 20 (onder gebouw mboRijnland)

Deze informatie wordt hieronder in het kort weergegeven. Mochten er nog vragen of opmerkingen zijn dan kunt u deze 15 oktober persoonlijk komen te stellen.

Kanaalpark 141

De sloop is klaar, zodat er gestart kan worden met de bouw van 47 zorgappartementen voor de Gemiva-SVG Groep en 23 zorgappartementen voor De Haardstee. De bouwplaats is inmiddels ingericht en binnenkort wordt gestart met de fundering. De planning is vooralsnog dat rond het 2e of 3e kwartaal van 2021 de appartementen kunnen worden opgeleverd. Bouwbedrijf Niersman is het bedrijf dat het nieuwbouwcomplex aan Kanaalpark 141 bouwt. Mocht u vragen hebben over de bouw, dan zijn zij te bereiken via 071 - 5601350 of via info@niersman.com.

Kanaalpark 147 en 159

Ook in dit gebied van de Lammenschansdriehoek is er inmiddels gesloopt, zodat gestart kan worden met twee nieuwe woningbouwprojecten.
De voorbereidende werkzaamheden van Kanaalpark 147 zijn gestart. Op deze locatie komen 88 (huur)appartementen met een half verdiepte parkeergarage.
In het derde kwartaal van 2020 starten de bouwwerkzaamheden voor Kanaalpark 159. Op deze locatie komen 41 (huur)appartementen.
De komende periode wordt de bouwplaats ingericht. Van november tot en met januari wordt de fundering voor beide bouwprojecten aangelegd. De planning is dat Kanaalpark 147 in juni 2021 wordt opgeleverd en Kanaalpark 159 in december 2021.

Bouwbedrijf de Lange van der Plas voert beide bouwprojecten uit. Zij zijn tijdens kantooruren te bereiken via (071) 4024417 of via info@delangevanderplas.nl.

Verkeer

Tijdens de verschillende bouwwerkzaamheden wordt het verkeer omgeleid.

Parkeren

De afgelopen periode is er rondom de bouwlocaties veel parkeergelegenheid geweest. Met de start van de bouwprojecten worden veel van deze parkeerplaatsen uit de openbaarheid genomen. Hierdoor kan het voorkomen dat u straks niet meer kunt parkeren waar u dat eerder wel kon. Voor het Kanaalpark geldt dat alle gebouwen conform de Leidse parkeernormen over ruimschoots voldoende eigen parkeergelegenheid beschikken. Bewoners en bezoekers van de Alphatoren en de werknemers van DaVinci en mboRijnland behoren te parkeren in de Lammenschansgarage onder het Bètaplein. Bewoners van Kanaalpark 143 en 159 behoren te parkeren in de garage onder Kanaalpark 143. Voor bezoekers van Kanaalpark 143 en 159 wordt door de verhuurder parkeergelegenheid op maaiveld geschikt gemaakt. Kanaalpark 140 (Frame offices), 144 (DaVinci) en 157 (De Plek) hebben eigen parkeergelegenheid voor bezoekers. Bewoners van blok B Leidse Schans aan het Omegaplantsoen kunnen terecht in de parkeergarage onder het Bètaplein.

Wijkvereniging Cronestein

Wijkvereniging Cronestein behartigt de belangen van de bewoners en ondernemers in de wijk Cronestein (de driehoek Kanaalweg, het spoor en de Vliet). De wijkvereniging overlegt regelmatig met de gemeente over de kwaliteit van de openbare ruimte en het oplossen van knelpunten in de wijk. Bovendien is er jaarlijks een ledenvergadering, zijn er buurtfeesten, is er een gezamenlijke tuin en wordt er een paar keer per jaar een krant uitgegeven voor en door de wijk. Ook is er voldoende gelegenheid om zelf een activiteit de organiseren. De wijkvereniging ontmoet graag alle inwoners in de wijk en komt graag in contact met de (nieuwe) bewoners uit de Lammenschansdriehoek. Kijk op www.wijkverenigingcronestein.nl of mail naar info@wijkverenigingcronestein.nl voor meer informatie.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact. Meer informatie over het project Lammenschansdriehoek is te vinden op www.leiden.nl/lammenschansdriehoek.


Met vriendelijke groet
Vincent van Velzen
Projectmanager Lammenschansdriehoek

Note: The English version (pdf, 596 kb) of this letter is available at www.leiden.nl/lammenschansdriehoek