Lakenpark - start werkzaamheden (2020-306)

Het is zover! Aannemer Jos Scholman Infra B.V., gaat in opdracht van de gemeente Leiden bijna van start met de herinrichting van het Lakenpark. In deze brief en tijdens een informatie-avond op woensdag 2 september 2020 geeft de aannemer u meer informatie over de werkzaamheden.

Werkzaamheden en planning

Het Lakenpark wordt onderdeel van het Singelpark, een aaneengesloten strook groen langs de singel van Leiden. Op maandag 7 september 2020 starten wij met de inrichting van het werkterrein. Vanaf maandag 14 september gaan wij écht aan het werk en zijn de eerste verkeersomleidingen van kracht. Op de faseringskaart (op pagina 3) ziet u hoe de fasering en planning is ingericht. Voordat we starten met een nieuwe fase, ontvangen omwonenden daarvan een extra brief.

Bereikbaarheid en parkeren

Bereikbaarheid gemotoriseerd verkeer: In de huidige situatie is er door het Lakenplein en de Kaarsenmakersstraat een doorgaande autoverbinding. In de nieuwe situatie is dit niet meer het geval. T/m fase 3 houden wij - middels een tijdelijke weg - de doorgaande route beschikbaar. Vanaf fase 4 is de doorgaande autoverbinding niet meer beschikbaar. Autoverkeer van/naar het Kaarsenmakersplein kan vanaf dat moment via de Langestraat of Rijnbrug rijden.

Bereikbaarheid voetgangers en fietsers: Tijdens de hele uitvoeringsperiode hanteren wij voor voetgangers en fietsers een vaste looproute vanaf de Oostkerkstraat naar het Kaarsenmakersplein (zie faseringskaart). Deze looproute is op de achterkant van de brief weergegeven en is duidelijk gemarkeerd en veilig gescheiden van het water en het werkvak / rijbaan.

Parkeergelegenheid: In de nieuwe situatie vervallen parkeerplekken t.o.v. de huidige situatie. Wij houden zo lang mogelijk zoveel mogelijk parkeerplekken beschikbaar aan de Waardgracht en het Lakenplein. De 40 parkeerplekken die in de definitieve situatie over blijven, zijn in ieder geval altijd beschikbaar.

Informatiebijeenkomst

Op woensdagavond 2 september, tussen 18.00 uur en 20.30 uur, organiseren we een informatiebijeenkomst. Dit doen we bij speeltuin ‘De Doorbraak’. Tijdens deze avond kunt u nog eens naar de ontwerptekeningen kijken en is het projectteam aanwezig om al uw vragen te beantwoorden.

Omgevingsapp ‘Lakenpark’

Wij zijn momenteel druk bezig met de ontwikkeling van onze omgevingsapp Lakenpark. Zodra deze applicatie online is in Appstore en Playstore, kunt u deze op uw smartphone installeren. Via de app houden wij u op de hoogte van de voortgang van het werk en stelt u eenvoudig een vraag. Wanneer de app beschikbaar is, ontvangt u van ons een flyer met daarin meer informatie over hoe u de app kunt installeren.

Inloopspreekuur

Iedere woensdagmiddag van 15.00 - 16.00 uur vindt ons inloopspreekuur plaats. In de keet op het Lakenplein zijn onze uitvoerder en omgevingsmanager beschikbaar om uw vragen te beantwoorden. U bent van harte welkom!

Speeltuin ‘De Doorbraak’ aan het woord

“Met heel veel plezier kijken wij als speeltuinvereniging uit naar de realisatie van de nieuwe speeltuin. Na een lange weg van ontwerpen, overleggen en samenwerken is er naar ons idee een prachtspeeltuin ontworpen die onze buurt nog veel mooier gaat maken dan hij al is. Het inclusief en natuurlijk spelen is uniek voor een dichtbebouwde binnenstad.

Zoals de planning nu is houden we zaterdag 5 september een eindfeest in de speeltuin. Hierover komt nog een bericht in de wijkkrant. Daarna zal de speeltuin dicht zijn voor verbouwing. In het voorjaar gaan we weer open als onderdeel van het Singelpark. Ook dat zullen we feestelijk vieren!”

Contact

Tijdens de uitvoering van het project ben ik, Anahita Innavong, uw aanspreekpunt. Ik beantwoord graag al uw vragen en help u ook verder als u een klacht over de werkzaamheden heeft. U kunt mij bereiken door een mail te sturen naar lakenpark@josscholman.nl of te bellen naar (085) 822 0412.

Zodra de omgevingsapp Lakenpark online is, stelt u ons ook gemakkelijk via die app een vraag.

Wij hopen u op woensdagavond 2 september te ontmoeten.

 

Met vriendelijke groet,

 

Anahita Innavong

Omgevingsmanager

Namens het volledige projectteam van aannemer Jos Scholman Infra B.V.