Lakenpark - bewonersavond ontwerp Ankerpark en Lakenpark

Leiden werkt aan een lang, mooi en aaneengesloten stadspark, het Singelpark. Inwoners en de gemeente werken hier samen aan. Met deze brief nodigen wij u van harte uit voor de bijeenkomsten over twee Singelparkprojecten: het Ankerpark en het Lakenpark.

Voorlopig ontwerp Ankerpark

Tijdens deze avond presenteren wij u graag het voorlopig ontwerp van het park. Het voorlopig ontwerp is tot stand gekomen door onder andere de inbreng en ideeën van geïnteresseerden tijdens de startbijeenkomst op 3 april 2019 en twee sessies met de klankbordgroep.

  • Datum: maandag 16 september 2019

  • Tijd: 18.00 - 20.00 uur, vrije inloop

  • Locatie: in het Ankerpark (bij slecht weer in de Meelbox, Looiersplein 5)

Doel en opzet van de inloopavond

Op de inloopavond kunt u het voorlopig ontwerp bekijken en het projectteam vragen stellen over het ontwerp. Ook horen wij graag uw ideeën over het voorlopig ontwerp, om zo samen een mooi, definitief ontwerp te creëeren.

Definitief ontwerp Lakenpark

Wij presenteren u graag het definitief ontwerp van het Lakenpark, inclusief het ontwerp van de nieuwe speeltuin. Het ontwerp is tot stand gekomen door de ideeën tijdens de bijeenkomst van 5 september 2018, verschillende sessies met de klankbordgroep, de ontvangen reacties tijdens de presentatie van het voorlopig ontwerp op 28 mei 2019 en de participatiebijeenkomst voor kinderen op 14 juni 2019.

  • Datum: zaterdag 28 september 2019
  • Tijd: 12.00 - 14.00 uur, vrije inloop
  • Locatie: speeltuin De Doorbraak, Katoenpark 1, Leiden

Doel en opzet van de bijeenkomst

De presentatie is op Burendag, tijdens een activiteit van speeltuinvereniging De Doorbraak. U kunt het definitief ontwerp van het Lakenpark bekijken en uw vragen stellen aan het projectteam van de gemeente. Ook horen wij graag uw reactie op het ontwerp voor de nieuwe speeltuin. Na de bijeenkomst wordt het definitief ontwerp ter besluitvorming voorgelegd aan de gemeenteraad.

Meer informatie

Wilt u iets vragen of laten weten naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of ga naar www.leiden.nl/contact. Meer informatie over het Singelpark vindt u op www.leiden.nl/singelpark

Met vriendelijke groet,

Maarten van Oosterom
Projectmanager Singelparkprojecten Ankerpark en Lakenpark