Lage Morsweg - ondergrondse restafvalcontainers

Om Leiden nog schoner en mooier te maken wil de gemeente in uw wijk overgaan tot het vervangen van minicontainers voor restafval door ondergrondse restafvalcontainers. Met deze brief informeren wij u hierover.

Ondergrondse restafvalcontainers in de hele wijk

In uw wijk ondervindt de gemeente op dit moment problemen met het inzamelen van restafval. Auto’s staan geparkeerd op aanbiedlocaties en dat maakt het lastig voor de inzamelwagen om afval op te halen. Ook kunnen bewoners hun minicontainer hierdoor niet goed aanbieden. De gemeente wil daarom onderzoeken of het gebied, begrensd door de Lage Morsweg, Constantijn Huygenslaan, Van Baerlestraat en Vondellaan, voorzien kan worden van ondergrondse restafvalcontainers. Het GFT-afval blijven we op de huidige manier inzamelen. In de stad zijn er namelijk geen ondergrondse containers voor GFT-afval.

Keuze van containerlocaties

Niet iedere locatie is geschikt voor de plaatsing van ondergrondse containers. De bodem bevat vaak onzichtbare obstakels, zoals kabels en leidingen. De gemeente gaat daarom onderzoeken waar de ondergrondse containers in uw wijk kunnen komen. Wij brengen u op de hoogte wanneer mogelijke locaties bekend zijn. Als omwonende van deze ondergrondse container(s) bent u natuurlijk in de gelegenheid te reageren op deze locaties.

Informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca
Cluster Beheer