Lage Morsweg - minicontainers (2023-114)

Met deze brief wil ik uw aandacht vragen om het aanbieden van de minicontainers in uw buurt beter te laten verlopen.

Wat is het probleem?

Op de ophaaldag staan de mini containers aan de Vondellaan ter hoogte van nummer 2. De containers staan hier net bij de bocht, waardoor de afvalwagen de containers daar niet kan legen. Dit levert voor voetgangers en voorbijgangers een gevaarlijke situatie op met het verkeer.

Oplossing: aanbieden op een andere locatie

De aanbiedlocatie op de Vondellaan 2 komt te vervallen. De nieuwe aanbiedlocatie is op de Lage Morsweg tegenover nummer 26 f-d. Voor de minicontainers restafval wordt de nieuwe aanbiedlocatie op woensdag 17 mei 2023 in gebruik genomen, waarna restafval alle oneven weken wordt ingezameld. Voor de minicontainers GFT wordt de nieuwe aanbiedlocatie op woensdag 24 mei 2023 in gebruik genomen, waarna GFT alle even weken wordt ingezameld. Voor de minicontainers papier wordt de nieuwe aanbiedlocatie op maandag 5 juni 2023 in gebruik genomen, waarna papier elke 4 weken wordt ingezameld. We verzoeken u vriendelijk om gehoor te geven aan deze wijziging. Alleen minicontainers die juist zijn geplaatst op de daarvoor aangewezen aanbiedlocaties worden door de gemeente geleegd, zie onderstaande tekst.

Ook van belang

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van afval in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen. Wilt u daarom rekening houden met de onderstaande aandachtspunten?

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep).
  • Voor de medewerkers van de ophaaldienst is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat, de handvatten richting de stoep.
  • Blokkeer met uw auto niet de aanbiedlocatie op een ophaaldag.
  • Zet uw container pas rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.
  • Ook leuk om te bekijken op Youtube: Minicontainers Gemeente Leiden.
  • Download ook onze afvalapp (AfvalWijzer) voor alle informatie over inzameling.

Informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Ik dank u alvast voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

A. Erkoca

Cluster Stedelijk Beheer