Lage Mors - wijziging aanbiedlocaties minicontainers 2020-364

De huidige aanbiedlocaties voor minicontainers in de Spiegelstraat en de Brederostraat worden opgeheven. Hier komen twee nieuwe locaties voor in de plaats: Constantijn Huygenslaan tegenover nr. 21 en nr. 41. De overige locaties blijven ongewijzigd. Deze wijziging gaat in op woensdag 14 oktober 2020.

Nieuwe aanbiedlocaties per woensdag 14 oktober 2020

Op ophaaldagen staan de minicontainers tussen de geparkeerde auto’s. Dit maakt het legen van de containers lastig. Om dit probleem op te lossen verplaatst de gemeente de aanbiedlocaties. naar de hoeken met de Constantijn Huygenslaan. Daar is het trottoir breed en is er voldoende ruimte om de minicontainers aan te bieden. Op het kaartje op de achterzijde van deze brief ziet u alle aanbiedlocaties bij u in de buurt. U herkent deze op straat aan de groene streep.

De nieuwe aanbiedlocaties gaan in op woensdag 14 oktober 2020. De oude locaties kunt u dan niet meer gebruiken.

Medewerking

Samen met uw hulp kunnen we het ophalen van vuilnis in uw wijk zo prettig mogelijk laten verlopen. Wilt u daarom rekening houden met de onderstaande aandachtpunten?

  • De containers kunnen het makkelijkst geleegd worden als u de container in één rij langs de weg zet (dus niet achter elkaar of in een groep).
  • Voor de vuilnisman is het minder zwaar werk als de container met de kam (het opzetstuk waaraan de vuilniswagen de container optilt) naar de rijweg staat.
  • Blokkeer met uw auto niet de aanbiedlocatie op een ophaaldag.
  • Zet uw container pas rond 7.00 uur ‘s morgens buiten en haal de container na het legen zo snel mogelijk weer binnen.

Meer informatie

Voor meer informatie of eventuele vragen kunt u contact met mij opnemen via telefoonnummer: (071) 516 76 96.

Ik dank u alvast voor uw medewerking!

Met vriendelijke groet,

A. Erkoca

Cluster Beheer