Lage Mors - ondergrondse containers 2020-321

Deze maand is er een ondergrondse container voor restafval geplaatst op de kruising van de Tesselschadestraat en de Van Baerlestraat. We hebben u hierover op 23 juli geïnformeerd.

In deze brief kunt u lezen wie gebruik kunnen maken van deze ondergrondse containers en hoe de de inname van de minicontainers voor restafval verloopt.

Wie mogen de ondergrondse containers gebruiken?

De bewoners van de onderstaande adressen kunnen gebruik maken van de ondergrondse containers voor hun restafval.

  • Van Baerlestraat 2 t/m 14
  • Tesselschadestraat 2 t/m 42 en 1 t/m 37
  • Brederostraat 1 t/m 41 en 2 t/m 42
  • Spiegelstraat 1 t/m 49 en 2 t/m 42
  • Roemer Visserstraat 1 t/m/ 57 en 2 t/m 40
  • Jacob Catslaan 12/12a t/m 56
  • Constantijn Huygenslaan 1 t/m 55

Containerpas wordt 3 september verstuurd

Om gebruik te kunnen maken van de ondergrondse containers heeft u een containerpas nodig. De pas wordt 3 september verstuurd naar de inwoners die tot nu toe gebruik maakten van een minicontainer voor restafval, en die nog geen pas hebben ontvangen.

Bekijk het overzicht van de ondergrondse conatiners bij u in de buurt.

Locaties van de ondergrondse containers. 4 locaties op de Constantijn Huygenslaan en 1 locatie op de Van Baerlestraat.

Minicontainer voor restafval 9 september geleegd en opgehaald

Op woensdag 9 september legen wij de minicontainers voor restafval voor de laatste keer. Wij verzoeken u om, als u tot nu toe gebruik maakt van een minicontainer voor restafval, deze om 7.00 uur op de aanbiedplaats te zetten. U hoeft de minicontainer daarna niet meer op te halen. Nadat de leegwagen is geweest, halen wij de minicontainers voor restafval op.

Minicontainer voor gft blijft

Wat betreft het inzamelen van gft-afval verandert er niets. Daarvoor kunt u gewoon uw minicontainer voor gft blijven gebruiken.

Minicontainer voor papier

Voor het gescheiden aanleveren van papier krijgt u er binnenkort een nieuwe minicontainer bij - behalve als u heeft doorgegeven deze niet te willen ontvangen. Meer informatie over de minicontainer voor papier volgt in een andere brief.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Arif Erkoca

Gemeente Leiden