Kruidenhof - onderhoud asfalt (2021-017)

Op donderdag 28 januari voert de gemeente Leiden, op verschillende plekken in de stad, werkzaamheden uit aan het asfalt. Zo ook in de Zijlsingel ter hoogte van de ingang naar het Kruidenhof. Schades en gaten in het asfalt worden tijdens deze ronde gerepareerd. Met deze brief informeer ik u over de werkzaamheden en wat deze voor u betekenen.

Uitvoering

De asfaltwerkzaamheden zijn gepland op donderdagavond 28 januari t/m vrijdagochtend 29 januari (tussen 19.00 en 06.00 uur). Tijdens deze werkzaamheden worden de betonplaten voor de entree van het Kruidenhof verwijderd en vervangen door asfalt. Als gevolg van deze werkzaamheden is de toegang tot de Kruidenhof tijdens deze werkzaamheden afgesloten.

Voorbereidende werkzaamheden

Op dinsdag 26 januari worden voorbereidende werkzaamheden uitgevoerd aan de bandenlijn van het trottoir, om de asfaltwerkzaamheden van 28 januari mogelijk te maken.

Door slecht weer of onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Heeft u vragen of geeft de afsluiting problemen?

Graag hoor ik van u als u vragen heeft of als de afsluiting problemen geeft. Stuur dan een mail naar r.van.der.scheer@leiden.nl. U heeft t/m zondag 24 januari de tijd om u te melden. Vanzelfsprekend hebben de hulpdiensten in geval van nood altijd toegang tot Kruidenhof.

Herstelwerkzaamheden

Deze asfaltwerkzaamheden worden vooruitlopend uitgevoerd op de herstelwerkzaamheden aan het straatwerk (inrit en parkeren) die op een later moment plaats vinden. U wordt hierover tegen die tijd geïnformeerd.

Bereikbaarheid

Met behulp van verkeersregelaars wordt het verkeer tijdens de werkzaamheden in goede banen geleid. De werkzaamheden kunnen geluidsoverlast geven. Samen met de aannemer doen we er alles aan om de overlast tot een minimum te beperken.

Omgeving

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek zijn voor kinderen. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Informatie

Heeft u  vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Rémon van der Scheer

Projectcoördinator, Cluster Beheer