Korte Vlietpark - vervolg herinrichting (2020-237)

Zoals u waarschijnlijk weet is in de zomer van 2019 de herinrichting van het Korte Vlietpark gestart. Toen zijn het nieuwe fietspad en de halfverharde wandelpaden aangelegd. Met de groenaanleg is een start gemaakt, maar deze werkzaamheden zijn nog niet klaar.

Gevolgen slecht weer

Door de slechte weersomstandigheden, in het najaar en in de winter, hebben we een aantal werkzaamheden nog niet kunnen uitvoeren, zoals het planten van de bomen.
Verder is door de regen op een flink aantal plekken in het park sprake van zogenaamde verslemping van de bodem. De grond is door de regen teveel ‘aan elkaar geplakt’, waardoor er moeilijk water doorheen kan en er plassen ontstaan. De geplante bloembollen hadden hier ook last van en kwamen niet goed op. Dit najaar worden de bollen opnieuw aangeplant.

Werkzaamheden

Inmiddels zijn er oplossingen gevonden om de verslemping aan te pakken. Waar nodig wordt verschralingszand aangebracht, dit vergroot de doorlaatbaarheid van de bodem.
Verder wordt het terrein opnieuw ingezaaid met bijenmensel, bloemenmengsel en op een aantal plekken gazon. Het inzaaien gebeurt zowel in de zomer als in de nazomer, omdat dit beter is voor de kieming van de zaden. Dit najaar worden de bomen geplant.

Uitvoering

De voorbereidende werkzaamheden nemen enkele weken in beslag.
Vanaf de eerste week van juli start de uitvoering. Dat dit nog even duurt, is vanwege de verplichte bemonstering van de af te voeren grond op de aanwezigheid van PFAS.
Firma Krinkels BV uit Wateringen voert de werkzaamheden uit in opdracht van de gemeente Leiden. Voor vragen of opmerkingen zijn zij tijdens kantooruren bereikbaar via 0174-700201.

Meer informatie

Voor vragen tijdens, en over, de uitvoering van de werkzaamheden, kunt u ook contact opnemen met de toezichthouder van de gemeente, Barry Lourier, 06-36089752.
Heeft u  vragen of laten weten naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of ga naar www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Projectcoordinator Cultuurtechniek & Klimaatadaptatie
Projectbureau, team Stadsingenieurs