Korte Vlietpark - update werkzaamheden

Zoals u heeft gemerkt zijn de werkzaamheden aan het Korte Vlietpark begonnen. Per brief van 1 april is iedereen in de directe omgeving geïnformeerd over de start van de werkzaamheden. Deze informatie is kennelijk niet bij iedereen terecht gekomen. Daarom stuur ik u nu deze brief, waarin ook inzicht wordt gegeven in de planning.

Ontwerp Korte Vlietzone

Op de website kunt u het definitieve ontwerp van het park zien. Het ontwerp voor het gedeelte rondom het Strawinskypad kunt u op de volgende bladzijde zien. We nemen dit stuk op in de brief omdat we hebben vernomen dat een aantal bewoners aan het Strawinskypad de eerder verzonden brief niet hebben ontvangen.

Eerdere communicatie

Eind 2017 is de eerste participatieavond geweest voor de herinrichting van het Korte Vlietpark. Toen is een werkgroep geformeerd en is aan iedere aanwezige gevraagd om mee te denken. Tijdens drie participatieavonden zijn de ideeën, die in samenspraak met de werkgroep zijn bedacht, voor de herinrichting gedeeld. De avonden zijn telkens aangekondigd per mailing aan de werkgroep, via de Stadskrant, de website en de gemeentelijke digitale nieuwsbrief.

Planning werkzaamheden

In de eerder verstuurde brief van midden april 2019 zijn de werkzaamheden aangekondigd. Deze brief is huis aan huis verspreid en helaas niet bij iedereen terecht gekomen. Daarom geven wij graag een update van de te verwachte planning. De aannemer zal de inwoners aan het Strawinskypad informeren wanneer de werkzaamheden exact plaatsvinden.

Wat

Week

Data

Verwijderen asfaltpad en trottoirpad ten zuiden van tennisbanen

Tot week 27

Tot begin juli

Verwijderen asfaltpad en trottoirpad ten noorden van tennisbanen

Vanaf week 28 - 37

Vanaf begin juli tot midden september

Aanbrengen van asfalt en halfverharding ten zuiden van tennisbanen

27 - 28

Begin juli tot midden juli

Aanbrengen van asfalt en halfverharding ten noorden van tennisbanen

34 - 37

Augustus - September

Aanbrengen beplanting in plantvakken

Afhankelijk van de soort

Midden juli tot eind november

Aanplanten bijenlint

Zo snel mogelijk na aanleg van de paden

 

Plaatsen speeltoestellen

36 - 37

September

Overige beplanting en werkzaamheden

Vanaf week 38

September - einde jaar

Veiligheid

De afgelopen weken zijn verschillende zorgen over de veiligheid geuit. Deze veiligheid had betrekking op het zware transport en mogelijke confrontaties met voetgangers en fietsers.   De doorsteek bij het Strawinskypad is de enige mogelijkheid om het park goed te bereiken. Zoals u heeft gemerkt hebben wij hier actie op ondernomen. De komende weken zullen nog verschillende vrachtwagens af en aan rijden. Daarom zullen wij ook ten tijde van het vervoer van nieuw asfalt op intensieve transportdagen verkeersregelaars inzetten.

Meer informatie

Vanuit de gemeente is Guus van Lieshout het aanspreekpunt tijdens de uitvoering. Hij is de toezichthouder. Sander Vermeer is namens de gemeente projectleider tijdens de uitvoering. U kunt hen bereiken via tel. 14 071.

Wilt u iets vragen of laten weten naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Bart Gerrits
Projectleider planvorming Korte Vlietzone

Bijlage: brief met bijlagen (pdf, 1,40 mb).