Kort Galgewater - onderhoud kademuur (2021-073)

De gemeente gaat vanaf maandag 19 april onderhoud uitvoeren aan de kademuur langs het Kort Galgewater. Bij de voet van de kademuur gaan we een nieuw scherm aanbrengen, om te voorkomen dat zand onder de kademuur door kan wegstromen.

We graven de grond tot onderaan de kademuur weg zodat het nieuwe scherm kan worden geplaatst. De straat zal hiervoor worden opengebroken. Het Kort Galgewater is daardoor van de huisnummers 1 t/m 9 afgesloten.

Uitvoering

De bovengenoemde werkzaamheden worden uitgevoerd in de periode van 19 april 2021 tot en met 19 mei 2021. Vooruitlopend op de werkzaamheden wordt nog contact opgenomen met de direct omwonenden in verband met een vooropname van de woning. De werkzaamheden worden uitgevoerd door Aannemingsbedrijf Gebr. Schouls BV te Leiden. Gedurende de werkzaamheden proberen we overlast zoveel mogelijk te voorkomen.

Omleidingen

Het Kort Galgewater wordt afgesloten voor al het verkeer, behalve voor voetgangers, ter hoogte van de Blauwpoortsbrug en ter hoogte van de Smidssteeg.

Meer informatie

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Hans van Kernebeek
Projectcoördinator
Cluster Beheer