Korenbloem - opnieuw bestraten (2022-270)

Met deze brief informeren wij u over de werkzaamheden die binnenkort plaatsvinden in de Korenbloem. Hieronder leest u wat dit voor u betekent.

Wat gaan we doen?

Een aantal parkeervakken ter hoogte van huisnummers 12 tot en met 18 zijn aan onderhoud toe. We gaan dit opnieuw bestraten. Deze herbestrating doen we zoveel mogelijk met hergebruik van het aanwezige materiaal. Maar kapot materiaal vervangen we voor nieuw.

Start werkzaamheden

De werkzaamheden starten op maandag 28 november. Naar verwachting duren de werkzaamheden tot en met vrijdag 2 december. Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Tijdens de werkzaamheden (tussen 7.00-16.00 uur) kan er hinder zijn maar uw woning blijft bereikbaar. Wilt u voordat de werkzaamheden starten overhangend groen, plantenbakken, bankjes etc. verwijderen?

Parkeren

Omdat de parkeervakken opnieuw bestraat worden, gaan we parkeerverboden plaatsen. Wilt u uw auto tijdelijk op een andere plek parkeren?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur). Of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Heeft u vragen tijdens de uitvoering van de werkzaamheden? Neem dan contact via bovenstaand telefoonnummer en laat een terugbelverzoek achter voor L. Boer, directievoerder van de gemeente Leiden.

Met vriendelijke groet,

H. Algezaeiry

Projectcoördinator Cluster Beheer