Kopermolen - Inloopbijeenkomst herontwikkeling (2023-290)

De gemeente Leiden en Van der Vorm Vastgoed, de eigenaar van Winkelcentrum De Kopermolen, werken samen aan het verbeteren van het winkelcentrum en de directe omgeving. Dit jaar starten de eerste werkzaamheden.


Inloopbijeenkomst op 23 november

 We nodigen u uit voor een inloopbijeenkomst op donderdag 23 november van 18:00 tot 20:30 uur in de Pop In in het winkelcentrum (Standerdmolen 35, naast Hans Anders).

Op deze avond schetsen we de huidige stand van zaken en lichten deze toe. Er is gelegenheid om vragen te stellen en om uw suggesties met ons te delen. Uw input is voor ons zeer waardevol; alleen in samenspraak met de gebruikers en omwonenden in de omgeving kunnen wij een toekomstbestendige woon-, werk- en leefomgeving realiseren.

Het is een inloopavond, u kunt binnenlopen wanneer u wilt. Gedurende de bijeenkomst worden korte presentaties per thema gegeven, die zich ieder uur herhalen. Tussen de presentaties door heeft u de gelegenheid in gesprek te gaan met de architect, ontwerpers, en projectmanagers van de gemeente en Van der Vorm Vastgoed.

Achtergrond

We willen De Kopermolen en het gebied eromheen aantrekkelijker maken.

Aan de Noordzijde starten binnenkort de werkzaamheden rond restaurant De Panda. Aan de Zuidzijde wordt de Ketelmeerlaan verlegd om de aanleg van een parkeergarage en de realisatie van de nieuwe Lidl mogelijk te maken.

In 2019 is met de inbreng van ruim 1.700 wijkbewoners het gebiedspaspoort ‘Hart van de Merenwijk’ opgesteld. Met de uitgangspunten hiervan zijn we aan de slag gegaan.

Op de inloopbijeenkomst praten we u bij over de volgende ontwikkelingen:

  1. De Herontwikkeling van het winkelcentrum (Van der Vorm)
  2. De Herinrichting van de openbare ruimte (Gemeente Leiden)
  3. Stand van zaken woongebouw Papiermolen
  4. ‘Zoektocht’ naar extra sociale woningen in het gebied

Ook delen we de planning zoals we die op dit moment gereed hebben:  

Wat staat er precies te gebeuren? Wanneer? En wat gaan we ervan merken?

We zien u graag op 23 november in de Pop In!

Heeft u vragen of suggesties?

Bel dan met de gemeente Leiden, telefoonnummer 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 9.00-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Meer informatie over het project kunt u vinden op www.leiden.nl/kopermolen en op de website van de wijkvereniging: www.wv-merenwijk.nl.

Met vriendelijke groeten,

Gemeente Leiden en Van der Vorm Vastgoed Groep