Kooilaan - asfalteringswerkzaamheden (2021-189)

Met deze brief informeren wij u over de onderhoudswerkzaamheden op de Kooilaan. Hieronder leest u wat de onderhoudswerkzaamheden voor u als omwonende betekenen.

Kooilaan wordt opnieuw geasfalteerd

De bovenste laag asfalt van de Kooilaan tussen de Herensingel en de Ringkade is versleten en is aan vervanging toe. Voordat het nieuwe asfalt wordt gelegd, moet het oude asfalt worden verwijderd. De werkzaamheden gaan gepaard met geluid(soverlast): denk aan het afschrapen en verwijderen van het oude asfalt en het aanbrengen van het nieuwe asfalt. De aannemers gaan de werkzaamheden uitvoeren in opdracht van de gemeente Leiden. Zij doen hun best het geluid te minimaliseren, maar u zult ongetwijfeld iets meekrijgen van de werkzaamheden.

Uitvoering

Omdat er op een aantal locaties in de stad wordt gewerkt is niet exact aan te geven hoe laat bij u in de buurt gestart wordt, maar het verwachte startmoment ligt rond 22.00 uur.

We streven ernaar dat het verkeer overdag geen hinder ondervindt en kan doorrijden.

De werkzaamheden worden in een aantal fases opgedeeld:

  • De nacht van maandag 19 juli op dinsdag 20 juli vanaf ca. 22.00 uur - frezen bestaande asfaltverharding.
  • De nacht van dinsdag 20 juli op woensdag 21 juli is gereserveerd als back-up en voor eventuele herstelwerkzaamheden. Mogelijk is deze avond niet nodig.
  • De nacht van woensdag 21 juli op donderdag 22 juli vanaf ca. 22.00 uur - asfalterings-werkzaamheden en aanbrengen belijning.

Als gevolg van het weer of andere onvoorziene omstandigheden kan de uitvoering van de planning afwijken.

Bereikbaarheid

Uw woning of pand blijft bereikbaar. Aan de voet- en fietspaden wordt niet gewerkt. De Kooilaan zal tijdens de werkzaamheden slechts in 1 richting (Willem de Zwijgerlaan richting Herensingel) toegankelijk zijn. Omleidingen worden met borden aangegeven. Wij vragen om uw begrip en medewerking.

Bij calamiteiten hebben de hulpdiensten altijd vrije doorgang.

Veiligheid

Het werkterrein is geen speelterrein en kan een gevaarlijke plek voor kinderen zijn. Wilt u hier rekening mee houden en (uw) kinderen hierop wijzen?

Heeft u vragen?

Heeft u vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 4 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of gebruik het formulier op www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Leen Boer
Directievoerder, Cluster Beheer