Koningspark - definitief ontwerp (2019-308)

Het is alweer een tijd geleden dat u door de gemeente bent geïnformeerd over de realisatie van het Koningspark. In de tussentijd zijn uw reacties op het schetsontwerp verwerkt en is het definitieve ontwerp nu gereed.

Definitief ontwerp

In januari werd tijdens een informatieavond het voorlopig ontwerp gepresenteerd. Tijdens deze avond kwamen nog wat extra wensen naar voren die grotendeels zijn verwerkt.
Hier vindt u een afbeelding van het definitieve ontwerp (pdf, 1,93 mb).
Heeft u nog een vraag of opmerking over het ontwerp? Aarzelt u dan niet om dat bij ons te melden.

Planning

Wij werken ondertussen door met het opstellen van het bestek en de technische tekeningen die daarbij horen. Zodra dat klaar is starten we met de aanbesteding van de werkzaamheden.
Alles is er op gericht om het plan zo snel mogelijk in het nieuwe jaar uit te voeren en de beplanting voor 15 maart 2020 in de grond te hebben. Het inzaaien van gras kan pas wanneer het later in het voorjaar wat droger is. Deze planning is helaas wat vertraagd ten opzichte van de eerdere berichten. Het goede nieuws is dat uw Koningspark toch aankomend voorjaar klaar is en omwonenden er in de zomer van 2020 van kunnen gaan genieten.

Meer informatie

Wilt u iets vragen naar aanleiding van deze brief? Bel dan met de gemeente Leiden, tel. 14 071 - keuze 3 (maandag t/m vrijdag 8.30-17.00 uur) of ga naar www.leiden.nl/contact.

Met vriendelijke groet,

Stan van der Laan
Projectcoordinator Cultuurtechniek & Klimaatadaptatie
Projectbureau, team Stadsingenieurs